Bostik RENO P350 CLASSIC żywica do sklejania rys

182,29  Brutto

Bostik RENO P350 CLASSIC / Bostik Nibosan UP 50 to płynna, dwuskładnikowa żywica poliestrowa do naprawy rys i pęknięć w jastrychach betonowych oraz sklejania dylatacji w posadzkach (przy konieczności przeniesienia dylatacji w inne miejsce)

Opakowanie: puszka 1000 g + tubka 30 g

Brak w magazynie

Opis

BOSTIK RENO P350 CLASSIC / Nibosan UP 50

ŻYWICA POLIESTROWA DO SKLEJANIA RYS

Bostik RENO P350 CLASSIC / Nibosan UP 50 to płynna, dwuskładnikowa żywica poliestrowa do naprawy rys i pęknięć w jastrychach betonowych oraz sklejania dylatacji w posadzkach.

KLUCZOWE KORZYŚCI
– Uniwersalna
– Szybko utwardzalna
– Wysoka lepkość

ZASTOSOWANIE
Do naprawy rys i pęknięć w jastrychach (przed kolejnymi pracami budowlanymi). Stosowany do klejenia listew i profili metalowych, kamienia naturalnego i sztucznego.

 

DANE TECHNICZNE
Baza żywica poliestrowa
Konsystencja płynna (o dużej lepkości)
Kolor beżowy
Gęstość 1,5 g/cm3
Proporcje mieszania 100 części wagowych żywicy na 1 do 3 części utwardzacza
Obciążalność po 30-60 minutach (przy +20°C oraz w proporcji 2-3% utwardzacza)

 

RODZAJE POWIERZCHNI
Podłoża mineralne, surowy beton i jastrych cementowy.

 

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Podłoże betonowe (jastrych) musi być nośny, normalnie chłonny, suchy (ewentualnie lekko wilgotny, bez
podciągania kapilarnego), bez tłustych plam i luźnych elementów. Pęknięcia i rysy należy poszerzyć do
szerokości minimum 6 mm. W przypadku drobnych pęknięć wzdłuż szczeliny wywiercić otwory o średnicy
minimum 12 mm, w odstępach ok. 10 cm na głębokość ok. 2/3 grubości jastrychu. Pęknięcia można zabezpieczyć dodatkowo metalowymi klamrami. W związku z tym prostopadle do rysy należy naciąć otwory o szerokości minimum 8 mm w odstępach ok. 30 cm. Ułożyć metalowe klamry o długości ok. 10 cm i średnicy 6 mm. Nacięcia i otwory należy dobrze odkurzyć.

 

SPOSÓB UŻYCIA
Odmierzoną ilość utwardzacza dodać do żywicy i dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitego koloru.

 

CZAS OBRÓBKI TEMPERATURA
ILOŚĆ UTWARDZACZA

1% – 15 min.
2% – 5 min.
3% – 4 min.

Należy wymieszać tylko tyle materiału, ile zostanie w danym czasie zużyte. Mieszaninę nakładać w odpowiedniej ilości przy pomocy pacy na spodnią stronę klejonego materiału. Następnie natychmiast połączyć klejone powierzchnie. W przypadku naprawy jastrychów należy zaszpachlowaną
żywicą powierzchnię i zalane pęknięcia zasypać suchym piaskiem kwarcowym w celu otrzymania podłoża o wystarczającej przyczepności dla kolejnych etapów obróbki. Rysy lub pęknięcia w jastrychu (również drobne pęknięcia włoskowate) mogą mieć różne przyczyny, np. niewystarczającą lub nieregularną grubość jastrychu, zbyt szybkie jego wysychanie, niewłaściwe składniki zaprawy, niestabilność materiałów izolacyjnych itp.

NARZĘDZIA
Mieszadło ręczne, wiertarka, szlifierka kątowa z tarczą szpachelka, paca.

ZUŻYCIE
W zależności od szerokości i głębokości rysy/pęknięcia.

CZYSZCZENIE
Bezpośrednio po czyszczeniu pozostałości i zabrudzenia usunąć przy użyciu preparatu Solvent 300 lub Solvent 250. Utwardzony materiał można usunąć tylko mechanicznie.

CZAS SCHNIĘCIA
Czas schnięcia zależy od proporcji zmieszania utwardzacza i żywicy, a także od warunków temperaturowych.

UWAGI
Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w karcie bezpieczeństwa produktu.

OKRES TRWAŁOŚCI
12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Pojemnik musi być szczelnie zamknięty.

KARTA TECHNICZNA 

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg

Może spodoba się również…