Sika Repair 13F, zaprawa PCC

Zaprawa naprawcza typu PCC do wypełniania ubytków w betonie i napraw powierzchniowych konstrukcji betonowych i żelbetowych narażonych na obciążenia atmosferyczne, oraz obciążenia wodą.
Warstwy o grubości 1÷4 cm, zawsze na warstwie sczepnej Sika Repair 10 F.

Opakowanie: 25 kg

Towar sprzedawany jedynie pełnopaletowo (48 szt)

Koszt transportu jest wyliczany indywidualnie.

Kategoria: Tag:

Opis

Sika Repair 13F

Sika Repair 13F gruboziarnista zaprawa naprawcza typu PCC do wypełniania ubytków w betonie

Zastosowanie

Do napraw powierzchniowych konstrukcji betonowych i żelbetowych narażonych na obciążenia atmosferyczne, oraz obciążenia wodą, w szczególności w obiektach:

 • Hydrotechnicznych
 • Komunikacyjnych
 • Oczyszczalni ścieków i kanalizacji
 • Górniczych
 • Narażonych na zwiększoną agresję siarczanową

W systemie naprawczym Sika Repair 13 F materiał stosuje się do napraw ubytków lokalnych wypełniając je przez wyklejanie warstwami o grubości 1÷4 cm, zawsze na warstwie sczepnej Sika Repair-10 F.

 

Charakterystyka

Jednoskładnikowa zaprawa typu PCC (na bazie cementu, modyfikowana polimerem) z dodatkiem mikrokrzemionki, zbrojona włóknami syntetycznymi. Służy do ręcznego wypełniania ubytków na warstwie sczepnej Sika Repair-10 F.

 • Łatwość przygotowania i nanoszenia
 • Wysoka przyczepność do warstwy sczepnej Sika Repair-10 F
 • Możliwość stosowania do napraw w pozycji przewieszonej i sufitowej
 • Dobre cechy wytrzymałościowe, wodoszczelność i mrozoodporność
 • Produkt o wysokiej odporności na korozję siarczanową
 • Podwyższona odporność na penetrację przez wodę i chlorki
 • Materiał nietoksyczny

 

Proporcje mieszania

Sika® Repair-13 F : woda – 100 : 12 wagowo 3 litry wody na worek 25 kg
Aby zwiększyć kleistość i stabilność zaprawy (np. w pozycji pionowej, przewieszonej lub sufitowej) ilość wody można zmniejszyć do ok. 2,75 litra na 1 worek 25 kg.

Zużycie: ~19,5 kg/m2/cm

 

MIESZANIE

Do przygotowanego wcześniej mieszalnika wlać odmierzoną ilość wody. Rozpocząć mieszanie wsypując w sposób ciągły proszek Sika® Repair-13 F. Po wsypaniu całej ilości mieszać jeszcze przez co najmniej 3 minuty, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Do mieszania należy stosować wolnoobrotowe (maks.
500 obr./min.) mieszadło elektryczne.

 

APLIKACJA
Sika Repair-13 F może być stosowana ręcznie przy użyciu tradycyjnych technik. Przed naniesieniem zaprawy podłoże powinno być wstępnie zwilżone do stanu matowo-wilgotnego. Nadmiar wody należy usunąć. Na przygotowane podłoże nanieść sztywnym pędzlem warstwę sczepną Sika® Repair-10 F dokładnie wcierając ją w powierzchnię, wyprowadzając ją również poza krawędzie rozkucia.
Zaprawę naprawczą Sika® Repair-13 F nanosić na świeżą warstwę sczepną metodą „mokre na mokre” za pomocą kielni lub pacy na odpowiednią grubość. Nanoszoną warstwę mocno docisnąć do podłoża, a następnie usunąć narzędzie ruchem „ścinającym” w bok. Nie zacierać „siłowo” powierzchni świeżo ułożonego materiału. Dopuszcza się jej delikatne zagładzenie za pomocą wilgotnych pac gąbkowych

Opakowanie: Worki 25 kg


Karta techniczna: Sika-Repair-13F

Informacje dodatkowe

Waga 25 kg