Bostik WOOD H100 PROJECT klej do parkietu

380,70  Brutto

Bostik WOOD H100 Project, hybrydowy, trwale elastyczny klej do parkietu. Nie zawiera rozpuszczalnika. Gotowy do użycia. Nie wymaga czasu wstępnego odparowania. Przeznaczony do klejenia parkietu mozaikowego oraz podłóg wykonanych zarówno z desek litych (do 100 mm szerokości), jak i dwu oraz trzywarstwowych, na podłożach chłonnych  i niechłonnych.

 

Opakowanie: wiadro 14 kg (worki aluminiowe 2×7 kg)

Kategoria:

Opis

Bostik WOOD H100 PROJECT
HYBRYDOWY KLEJ DO PODŁÓG DREWNIANCH

Bostik WOOD H100 Project, hybrydowy, trwale elastyczny klej do parkietu. Nie zawiera rozpuszczalników i silikonu. Gotowy do użycia. Nie wymaga czasu wstępnego odparowania.

KLUCZOWE KORZYŚCI
– Gotowy do użycia
– Bezwodny, nie powoduje pęcznienia drewna
– Trwale elastyczny
– Bez rozpuszczalnika i silikonu (bezwonny)

ZASTOSOWANIE
Do klejenia parkietu mozaikowego, podłóg wykonanych zarówno z desek litych (do 100 mm szerokości), jak i dwu oraz trzywarstwowych, na podłożach chłonnych i niechłonnych.

 

DANE TECHNICZNE WOOD H100

Baza hybrydowa
Kolor beżowy
Czas otwarty ok. 40 min.
Temperatura stosowania +10°C do +30°C,
temperatura podłoża nie mniejsza niż +10°C
Obciążenie ruchem pieszym ok. 24 godziny
Pełne utwardzenie ok. 24 do 48 godzin
Szlifowanie i lakierowanie po 48 godzinach
Możliwość klejenia na ogrzewanie podłogowe tak

RODZAJE POWIERZCHNI
Podłoża mineralne, takie jak jastrych cementowy, jastrych anhydrytowy.

 

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI POD KLEJ DO DREWNA BOSTIK WOOD H100

Podłoże musi być suche (dla jastrychów cementowych do 2%, dla anhydrytowych do 0,5% wilgotności dla metody CM). W przypadku wilgotności podłoża większej niż dopuszczalna zastosować barierę odcinającą w postaci produktu HYTEC E336 XTREM. Powierzchnie muszą być również czyste, odtłuszczone, odpylone, mocne, nośne, stabilne, bez rys i spękań, ostrych krawędzi, wytrzymałe na ściskanie i rozciąganie. Przed przygotowaniem podłoża zapoznać się z wymaganiami producenta parkietu.
Wyszlifowany jastrych cementowy lub anhydrytowy oczyścić dokładnie odkurzaczem przemysłowym. Nie
gruntować. Jastrych asfaltu lanego: nowy – powierzchnię oczyścić dokładnie odkurzaczem przemysłowym. Nie gruntować. Stare jastrychy z asfaltu lanego zagruntować produktem HYTEC E336 XTREM i następnie nieutwardzoną warstwę gruntu posypać piaskiem kwarcowym.
Sprawdzić, czy płaskość podłoża mieści się w granicach: 5 mm różnicy na długości 2 m i 1 mm różnicy na długości 20 cm. W razie konieczności zastosować masę samopoziomującą Bostik o odpowiedniej klasie
wytrzymałości (w zależności od natężenia ruchu w danym pomieszczeniu).

SPOSÓB UŻYCIA
Wzdłuż obwodu podłogi pozostawić szczelinę dylatacyjną o szerokości 5-8 mm między podłogą a ścianami. Wymiary szczeliny: 0,15% największego wymiaru powierzchni, którą należy pokryć podłogą.
WOOD H100 PROJECT nanosić na podłoże równomiernie szpachlą zębatą. Element parkietu natychmiast ułożyć na warstwie kleju i równomiernie docisnąć. Zabrudzenia z kleju natychmiast usunąć.

Zalecane pace zębate
Parkiet mozaikowy, dwuwarstwowy parkiet o grubości 9 mm, długości 40 cm): paca B2
Dwuwarstwowy parkiet gotowy do 100 cm długości: paca B3-B5
Dwuwarstwowy parkiet gotowy w formie desek do maks. długości 225 cm, trzywarstwowy parkiet gotowy w formie desek do maks. długości 225 cm, wielkoformatowe deski powinny być dociążone na końcach: paca B 5-B11
Podane ząbkowania stanowią jedynie możliwe rozwiązanie. Ostateczny wybór powinien zostać dokonany
w odniesieniu do miejsca budowy, a zatem dostosowany do charakteru podłoża, długości desek oraz spodu elementów parkietu.

NARZĘDZIA
Paca zębata

ZUŻYCIE WOOD H100

Od 850-1350 g/m2 w zależności od użytej pacy.

CZYSZCZENIE
Bezpośrednio po użyciu nieutwardzony klej usuwać przy pomocy MEK lub acetonu.

UWAGI
Przestrzegać warunków przechowywania określonych przez producenta parkietu. Klej przed aplikacją powinien mieć temperaturę zbliżoną do warunków panujących w pomieszczeniu, ale mieszczącą się w zakresie określonym w sposobie przechowywania. Podczas instalacji sprawdzić, czy wilgotność otoczenia nie przekracza 65%. Układanie na ogrzewanej podłodze wymaga całkowitego wyłączenia systemu na 48 godzin przed rozpoczęciem pracy. Po 7 dniach od pełnego utwardzenia się kleju należy stopniowo włączać ogrzewanie podłogowe. Należy przestrzegać zaleceń producenta podłogi, w szczególności warunków obróbki oraz możliwość klejenia wybranego typu parkietu. Nie kleić parkietu na podłoża o wilgotności powyżej 2% dla jastrychów cementowych i 0,5% dla anhydrytowych (pomiar metodą CM).
Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w karcie bezpieczeństwa produktu.

KARTA TECHNICZNA

Informacje dodatkowe

Waga 14 kg