Promocja!

Sikacryl 150, akryl malarski

16,00  Brutto

Poprzednia najniższa cena: 16,00 .

Sikacryl 150 jest jednoskładnikowym, szybkoschnącym uszczelniaczem akrylowym na bazie wody przeznaczonym do malowania. Może być stosowany bez gruntowania, ma dobrą przyczepność do różnych materiałów budowlanych i może być pokrywany powłokami malarskimi.

Odkształcalność ± 10,0%.

Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Baza chemiczna Jednoskładnikowy akryl
Pakowanie 300 ml kartusz, 12 kartuszy w kartonie
Barwa Biała

 

Produkt dostępny na zamówienie

Opis

Sikacryl 150

SZYBKOSCHNĄCY USZCZELNIACZ AKRYLOWY MALARSKI

Sikacryl 150 jest jednoskładnikowym, szybkoschnącym uszczelniaczem akrylowym na bazie wody przeznaczonym do malowania. Może być stosowany bez gruntowania, ma dobrą przyczepność do różnych materiałów budowlanych i może być pokrywany powłokami malarskimi.

Odkształcalność ± 10,0%.

Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

 

ZASTOSOWANIA

Uszczelnianie:
spoin i szczelin o niewielkich przemieszczeniach na wielu różnych podłożach,
szczelin i połączeń wokół okien, ram okiennych, drzwi, rur PCW,
połączeń pomiędzy ścianami a sufitami.

Wypełnianie:
rys, z wyłączeniem rys pod stałym oddziaływaniem wody.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY
Jednoskładnikowy, gotowy do użycia
Nadaje się do malowania
Dobra przyczepność do różnych podłoży
Możliwość transportu przy -10°C (maks. przez 24 godziny)
Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
Szybkoschnący
Bardzo niska emisja

INFORMACJE ŚRODOWISKOWE
▪ Emisja LZO, klasyfikacja GEV-Emicode EC1PLUS

APROBATY / NORMY
Uszczelnianiacz do stosowania wewnątrz F INT zgodnie z normą PN-EN 15651-1:2012, deklaracja właściwości użytkowych w oparciu o ocenę przeprowadzoną przez notyfikowane laboratorium (reakcja na
ogień) lub w oparciu o badania typu, oznakowany znakiem CE.

Baza chemiczna Jednoskładnikowy akryl
Pakowanie 300 ml kartusz, 12 kartuszy w kartonie
Barwa Biała

 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA pod Sikacryl 150

Podłoże musi być czyste, nośne, bez oleju, smaru, pyłu oraz luźnych i niezwiązanych cząstek. Sikacryl®-150 posiada dobrą przyczepność bez materiałów gruntujących i/lub aktywatorów.
Na podłożach porowatych, np. betonie, tynku lub drewnie, o ile to konieczne, Sikacryl®-150 można rozcieńczyć wodą (w proporcji 1:1 do 1:5) i zastosować jako materiał gruntujący.
Na podłożach z tworzyw sztucznych oraz powłokach przed aplikacją należy wykonać próbę przyczepności. Podłoża żelazne i stalowe muszą być zabezpieczone antykorozyjnie.

 

METODY / NARZĘDZIA APLIKACJI

Taśmy ochronne
Zalecane jest stosowanie taśm ochronnych w celu uzyskania równych, prostych krawędzi wypełnienia. Taśmy usunąć przed upływem czasu naskórkowania.

Aplikacja
Sikacryl®-150 jest dostarczany gotowy do użycia. Przygotować końcówkę kartusza, umieścić kartusz w pistolecie i dopasować dyszę. Wycisnąć Sikacryl®-150 w szczelinę lub wokół połączenia upewniając się, iż cała objętość szczeliny jest wypełniona (nie ma pustek powietrznych) i materiał uszczelniajacy dobrze przylega do krawędzi spoiny.

Wykończenie
Tak szybko jak to możliwe po aplikacji, Sikacryl®-150 należy mocno i dokładnie wygładzić wzdłuż krawędzi w celu zapewnienia odpowiedniej przyczepności. Do zagładzania można stosować wodę. Nie używać środków zawierających rozpuszczalniki.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI
Sprzęt i narzędzia należy oczyścić bezpośrednio po użyciu za pomocą wody. Związany materiał można
usunąć tylko mechanicznie.


Karta techniczna: Sikacryl-150


 

Informacje dodatkowe

Waga 0,8 kg

Może spodoba się również…