Promocja!

STOPAQ Remmers – pęczniejąca masa uszczelniająca

135,00  Brutto

Poprzednia najniższa cena: 135,00 .

Stopaq Remmers to materiał do trwałego i plastycznego uszczelniania wszelkich przejść kablowych i rurowych przez ściany, narażone na stały lub czasowy napór wody. Możliwość zastosowania nawet podczas przelewania się przez otwór wody pod znacznym ciśnieniem.

UWAGA! Materiał przed zastosowaniem należy włożyć do ciepłej wody, do czasu uzyskania przez materiał luźniejszej konsystencji (w celu łatwiejszej aplikacji uszczelniacza)

Opakowanie: kartusz 310 ml

Do aplikacji materiału można zastosować standardowy pistolet do mas uszczelniających / silikonów w kartuszach 300-400 ml

Opis

Stopaq Remmers

Stopaq Remmers – trwale plastyczna, pęczniejąca masa uszczelniająca

Materiał do trwałego i plastycznego uszczelniania wszelkich przejść kablowych i rurowych przez ściany, narażone na stały lub czasowy napór wody. Możliwość zastosowania nawet podczas przelewania się przez otwór wody pod znacznym ciśnieniem.

Opakowanie: kartusz 310 ml

Do aplikacji materiału wymagany jest standardowy pistolet do mas uszczelniających / silikonów w kartuszach 300-400 ml

Obszary stosowania Stopaq Remmers

  • Trwale plastyczne uszczelnienie kabli, przewodów i rur
  • W przypadku obciążenia wodą od spodu
  • Obszary związane z wodą i ściekami
  • Uszczelnianie przecieków

 

Właściwości

  • Szczelność wobec wody pod ciśnieniem do 0,3 bar
  • Gazoszczelność
  • Odporność na starzenie
  • Trwała plastyczność
  • Rozpręża się pod wpływem wody
  • Przyczepność do mokrych i suchych podłoży

Zużycie: Około 1,2 kg/l wypełnianej przestrzeni

Przygotowanie pracy:

Wymagania wobec podłoża: Nośne, czyste i wolne od pyłu.

Przygotowania:
Powierzchnie z tworzywa sztucznego należy uszorstnić.

Minimalne wymogi:
– odległość między przewodem/rurą a ścianą: min. 10 mm max. 40 mm
– minimalna grubość ściany : 150-200 mm
– minimalna głębokość wypełnienia: 100 mm

stopaq remmers

Przykłady stosowania
Przepusty ścienne poniżej poziomu wody gruntowej:

Wloty wielorurowe oraz kablowe: Masa jest idealna do uszczelnień przepustów poziomych, wielofunkcyjnych przepustów prowadzących przez ścianę , gdzie przez jeden otwór
są przeprowadzane wiązki kabli lub kilka rur.

Karta techniczna Stopaq Remmers: Link

 

Informacja dotycząca utylizacji
Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

Bezpieczeństwo/przepisy
Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Sposób stosowania Warunki stosowania
Temperatura podłoża: +5 °C do +30 °C.
Temperatura stosowania: +10 °C do +35 °C (dot. pasty).
Zalecana: +25 °C do +30 °C (kartusze należy ogrzać).
Patrz instrukcja wykonawcza.

Wskazówki wykonawcze

Nie stosować przy bezpośrednim kontakcie z produktami bitumicznymi.
Przewody (temp. ≥ +30 °C) należy zaizolować termicznie.
Wskazówki Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.
Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do
obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg

Może spodoba się również…