ALSAN FLEECE 165 P włóknina wzmacniająca

12,50  Brutto

ALSAN FLEECE 165 P jest włókniną wzmacniającą w systemie ALSAN® FLASHING QUADRO.

Głównie jest stosowana w warstwie hydroizolacji ALSAN FLASHING QUADRO, także w miejscu dylatacji oraz wszelkich wywinięć kątowych.

Rolka: 50 mb

Szerokość: 20 cm

Sprzedaż na mb!

Kategoria:

Opis

ALSAN FLEECE 165 P / ALSAN FLEECE B

Alsan Fleece 165 P jest włókniną wzmacniającą stosowaną w systemie ALSAN® FLASHING QUADRO.

 

ZASTOSOWANIE ALSAN FLEECE 165 P

ALSAN FLEECE 165 P / ALSAN FLEECE B jest włókniną wzmacniającą o różnych szerokościach w systemie ALSAN® FLASHING QUADRO. Głównie jest stosowana w warstwie hydroizolacji ALSAN® FLASHING QUADRO, także w miejscu dylatacji oraz wszelkich wywinięć kątowych.

METODY APLIKACJI

ALSAN FLEECE 165 P / ALSAN® FLEECE B układa się w miejscach styku różnych podłoży np. obróbki blacharskiej i podłoża betonowego, dookoła wszelkich elementów wystających lub przebijających podłoże. Również jest zalecane stosowanie na całych powierzchniach hydroizolacji z żywicy. Włókninę nakłada się na świeżą jeszcze mokrą warstwę żywicy i dociska tak aby była całkowicie nasączona żywicą. Włókninę należy rozkładać tak aby unikać pofałdowań, załamań, czy tzw. „rybich ust”. W miejscach nakładania się włókniny należy ją ułożyć z ok. 5 cm zakładem. Na ułożoną włókninę nanieść dodatkową warstwę żywicy, tak żeby była ona całkowicie zakryta żywicą, a powierzchnia była równa, gładka i jednolita. Włóknina przy aplikacji musi być sucha i nie może być przemoknięta.

ZALETY 

 • Dostępne różne szerokości w zależności od potrzeb – 20, 25, 30, 35 cm
 • Specjalna penetracja włókniny
 • Nasiąkliwa
 • Praktyczne zastosowanie w postaci rolki
 • Kolor błękitny
 • Perforowana włóknina

 

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI POD PRODUKTY ALSAN®

 1. Odpowiednio przygotuj powierzchnię (kielnia, szlifowanie mleczka cementowego, usunięcie luźnych frakcji, kurzu, pyłu…).
 2. Usuń wszelkie ślady zanieczyszczeń, gruzu i zanieczyszczeń za pomocą przemysłowego odkurzacza. Powierzchnia musi być całkowicie sucha i wolna od luźnych frakcji.
 3. Za pomocą taśmy pokrytej folią PE wyznacz obszar, który ma być pokryty produktem ALSAN®.

LISTA KONTROLNA ALSAN® PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC

 1. Upewnij się, że rodzaj produktu i jego kolor odpowiadają potrzebom projektu.
 1. Sprawdź, czy produkty mają te same numery partii , aby pokryć całą powierzchnię

(szczególnie w przypadku systemów balkonowych: EASY, MEDIUM, LARGE).

 1. Upewnij się, że ilość produktu (kalkulując z nadmiarem od 5% do 15%) wystarczy na pokrycie całej powierzchni.
 2. Przygotuj wszystkie niezbędne narzędzia i akcesoria do montażu, takie jak szpachelka, pędzel, mieszadło mechaniczne, wałki malarskie, …
 3. Zbierz niezbędną siłę roboczą do wykonania zadania.
 1. Zawsze używaj odpowiednich PPE (środków ochrony osobistej;PPE, ang. Personal Protective Equipment).

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO MIESZANIA

 1. Utwórz obszar do mieszania produktów. Użyj niezbędnych środków do zabezpieczenia powierzchni przed zachlapaniem.
 2. W przypadku produktów na bazie PMMA należy dokładnie wymieszać katalizator i żywicę.
 3. Mieszać jednorodnie przez co najmniej dwie minuty mieszadłem mechanicznym, pamiętając o wymieszaniu produktu z dna i krawędzi pojemnika.
 4. Unikaj zanieczyszczenia każdego ze składników katalizatorem pomiędzy kolejnymi porcjami produktu. Każde mieszanie z zawartością żywicy wraz z katalizatorem przyspieszy kolejną reakcję gotowej mieszaniny.
 5. Wyczyść mieszadło po każdym mieszaniu produktu
 1. Podczas mieszania zawsze używaj czystych pojemników.
 1. Zaschnięty materiał można łatwo wyjąć z plastikowego wiaderka. Wiaderko po wyczyszczeniu może być ponownie użyte.

ZASTOSOWANIE HYDROIZOLACJI ALSAN®

 1. Za pomocą wałka równomiernie rozprowadź żywicę w ilości wystarczającej do wtopienia wzmocnienia z włókniny. Natychmiast bez czasu przestoju metodą „mokre na mokre” pokryć zbrojenie taką ilością żywicy, aby uzyskać odpowiednią grubość.
 1. Usuń taśmę maskującą przed rozpoczęciem polimeryzacji żywicy.
 1. Natychmiast wyczyść narzędzia odpowiednim rozpuszczalnikiem, takim jak środek czyszczący ALSAN® 076 lub DILUANT V.
 1. Zabezpiecz dostęp do obszaru i odczekaj minimalny czas schnięcia wskazany w karcie technicznej przed ponownym otwarciem dla lekkiego ruchu pieszego.

 

Karta techniczna Alsan Fleece 165P: Link

Informacje dodatkowe

Waga 0,3 kg

Może spodoba się również…