Promocja!

ALSAN FLASHING żywica do uszczelnień dachów z papy

405,00  Brutto

Poprzednia najniższa cena: 405,00 .

ALSAN FLASHING jest gotową do użytku, jednoskładnikową, wodoszczelną żywicą poliuretanowo – bitumiczną, odporną na działanie promieniowania UV.

DANE TECHNICZNE:
Min. grubość żywicy 1,2 mm
Rozciągliwość >300 %

OPAKOWANIE:
5 kg w puszkach metalowych

Opis

ALSAN FLASHING

ALSAN FLASHING jest gotową do użytku, jednoskładnikową, wodoszczelną żywicą poliuretanowo – bitumiczną, odporną na działanie promieniowania UV.

ZASTOSOWANIE:
ALSAN FLASHING stosowany jest do wykonywania szczelnych połączeń na izolacji bitumicznej oraz
łączenia różnych powierzchni w celu uzyskania ciągłości hydroizolacji. Może być aplikowany na następujące podłoża: papy bitumiczne modyfikowane (SBS, APP), metal, drewno, beton, twarde PVC.
Szczegółowe instrukcje zawarte są w przewodniku ALSAN FLASHING.

Warunki aplikacji:
− Temperatura powietrza: od +5°C do max. +35°C,
− Temperatura żywicy: od +5°C do max.+35°C,
− Wilgotność podłoża cementowego: max. 5 %,
− Wilgotność powietrza: max. 75%,
− Wilgotność podłoża drewnopochodnego: max. 16%.
Temperatura podłoża w trakcie nakładania i wiązania żywicy musi być o min. +3°C wyższa od
temperatury punktu rosy.

 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże musi być czyste, suche, nieprzemarznięte i nośne. Podłoże należy oczyścić z wszelkiego
rodzaju zabrudzeń w postaci tłuszczów, smarów, zastoin wodnych, powłok malarskich, mleczka
cementowego, środków antyadhezyjnych oraz innych luźnych frakcji znajdujących się na
powierzchni. Podłoże na powierzchni której aplikowana jest żywica Alsan Flashing winno być
stabilnie zamocowane. Nie są dopuszczalne luźne ułożenia elementów uszczelnianych, jak np.
krawędź papy winna być trwale przygrzana do podłoża betonowego. Wszelkiego rodzaju powłoki malarskie w tym także gruntujące preparaty bitumiczne winny być usunięte przed aplikacją żywicy. Podczas aplikacji należy zapewnić takie warunki, aby nie wystąpiła możliwość przesiąkania wody pod warstwą już ułożonej żywicy. Przed aplikacją żywicy na zaprawach zmodyfikowanych tworzywem sztucznym lub szybkich jastrychach cementowych należy wykonać próbę przyczepności materiału do podłoża.

 

BETON/MUR:
Ewentualne naprawy podłoża należy wykonać za pomocą odpowiednich zapraw naprawczych,
zgodnie z wytycznymi producenta masy naprawczej. Przed przystąpieniem do właściwych prac
hydroizolacyjnych zaleca się wykonanie przez Wykonawcę testu przyczepności żywicy do podłoża.
Zaleca się usunięcie wszelkich preparatów gruntujących mogących wpływać negatywnie na
szczepność produktu w tym preparaty bitumiczne (grunty bitumiczne). Zbyt gładkie powierzchnie betonowe np. balkony prefabrykowane należy przeszlifować odpowiednia tarczą szlifierską w celu usunięcia mleczka cementowego, otwarcia por w powierzchni betonu. Należy po przeszlifowaniu odpylić daną powierzchnię.

PODŁOŻA METALOWE:
UWAGA:
Wszystkie podłoża metalowe należy gruntować podkładem gruntującym ALSAN 104.
Wszelkie powłoki lakiernicze należy w całości usunąć z powierzchni. Prace wykonujemy mechanicznie, zachowując szorstkość podłoża metalowego. Zaleca się odtłuszczenie powierzchni rozpuszczalnikiem suchym np. acetonem.

UWAGA:
Oczyszczenie powierzchni szczotką drucianą NIE JEST wystarczającym przygotowaniem podłoża pod aplikację żywicy. Aby uzyskać odpowiedni poziom przygotowania powierzchni blach stalowych i aluminium zaleca się użycie tarczy szlifierskiej o ziarnistości P40.

PODŁOŻE DREWNIANE:
Powierzchnię należy przeszlifować a otwory po sękach i łączenia materiałów uzupełnić.

KOMINKI ORAZ STOLARKA OKIENNA WYKONANA Z TWARDEGO PVC:
Przed przystąpieniem do aplikacji żywicy na kominkach należy upewnić się, że są zamocowane stabilnie do podłoża, usunąć wszelkie taśmy ochronne w miejscu uszczelnienia; następnie ich powierzchnie odtłuścić np. acetonem, następnie zmatowić gruboziarnistym papierem ściernym lub płótnem ściernym o ziarnistości P40, ponownie odtłuścić powierzchnię.

MEMBRANY BITUMICZNE WYKOŃCZONE ŁUPKIEM MINERALNYM:
Usunąć wszelkie luźne frakcje np. za pomocą szczotki drucianej, zamieść luźne frakcje z miejsca uszczelnienia. Powierzchnia winna być także wolna od wszelkich innych zabrudzeń. Powierzchnia winna być trwale przygrzana do powierzchni np. betonowej. Nie dopuszczalne są odspojenia membrany bitumicznej – taką powierzchnię należy dogrzać jeśli to możliwe, jeśli nie dokonać stosownej naprawy.

MEMBRANY BITUMICZNE O GŁADKIEJ POWIERZCHNI MODYFIKOWANE SBS i APP:
W przypadku papy wykończonej folią termotopliwą, należy do niej dogrzać pas papy pokrytej łupkiem mineralnym, który będzie stanowił podłoże pod aplikację żywicy. Powierzchnia winna być trwale przygrzana do powierzchni np. betonowej. Nie dopuszczalne są odspojenia membrany bitumicznej – taką powierzchnię należy dogrzać jeśli to możliwe, jeśli nie dokonać stosownej naprawy.

MIESZANIE:
Zaleca się oklejenie górnej krawędzi opakowania taśmą ochronną pokrytą folią PE w celu zapobieganiu zanieczyszczenia krawędzi opakowania umożliwiając tym samym szczelne zamknięcie opakowania.
Przed użyciem materiał należy dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitej, homogenicznej masy i koloru.
W przypadku wykorzystania tylko części materiału zawartego w oryginalnym opakowaniu przed zamknięciem puszki należy odkleić taśmę znajdującą się na górnej krawędzi, nałożyć folię (np. worek foliowy) a następnie nałożyć wieczko i zacisnąć obejmę.

APLIKACJA:
ALSAN FLASHING nakłada się przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego na odpowiednio przygotowane podłoże. 1. Przed użyciem żywicę ALSAN FLASHING należy dokładnie wymieszać.
2. Przygotować włókninę oraz okleić pole robocze taśmą ochronną.
3. Za pomocą pędzla lub wałka nanieść ALSAN FLASHING na przygotowane podłoże w ilości 500 g/m² przy szerokości włókniny 10 cm) i równomiernie rozprowadzić na powierzchni zwracając uwagę aby nie rozprowadzać żywicy zbyt cienko oraz nie pozostawiać nadmiaru żywicy w miejscach lokalnych przegłębień.
4. Za pomocą suchego wałka lub pędzla należy wtopić włókninę w żywicę usuwając wszelkie puste przestrzenie, kieszenie powietrzne itp. Nałożyć dodatkową warstwę żywicy ALSAN FLASHING między zakładkami włókniny, aby uniknąć suchej włókniny w miejscu zakładów.
5 Za pomocą pędzla lub wałka nanieść ALSAN FLASHING na wtopioną włókninę w ilości 900 g/m2. Równomiernie pokryć powierzchnię pamiętając o tym aby nie rozprowadzać żywicy zbyt cienko ani nie pozostawiać jej nadmiaru w miejscach przegłębień.
6. Usunąć taśmę ochronną i pozostawić powierzchnię do utwardzenia (około 2h przy temperaturze 20°C). Powierzchnia będzie gotowa do nałożenia kolejnej warstwy, gdy zacznie zastygać/ tężeć i będzie lekko lepka w dotyku.
7. Następnie nałożyć drugą warstwę ALSAN FLASHING w ilości 700 g/m2.
8. Po utwardzeniu opcjonalnie można nałożyć warstwę ALSAN FLASHING w ilości 300 g/m2, wykraczając poza poprzednią warstwę o ok 1 cm, celem zasypania żywicy posypką.

Żywica ALSAN FLASHING nie powinna być nakładana szerzej niż 5-10 mm poza zewnętrzną krawędź włókniny wzmacniającej.
Podane zużycia są orientacyjne i mogą ulec zmianie w zależności od warunków technicznych na budowie oraz nierówności podłoża.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI:
Przy przerwach roboczych lub postoju prac narzędzia należy dokładnie wyczyścić zanim żywica zwiąże. Zalecanym produktem do czyszczenia jest rozcieńczalnik np. DILUANT V lub DILUANT L. Używamy narzędzi z całkowicie odparowanym czyścikiem.

ZUŻYCIE:
Zalecamy stosowanie włókniny w obszarze wykonywanej hydroizolacji.
Zużycie Alsan Flashing kształtuje się następująco:
1. Nałożyć Alsan Flashing w ilości ok. 500 g/m2
2. Wkleić systemową włókninę wzmacniającą
3. Nałożyć żywicę Alsan Flashing w ilości 900 g/m2
4. Po ok. 2h w temp. 20°C nałożyć kolejną warstwę żywicy Alsan Flashing w ilości
700 g/m2. Opcjonalnie można wykonać próbę dotykową palcem w celu sprawdzenia czy możliwe jest nałożenie kolejnej warstwy żywicy
Opcjonalnie uszczelnienie można wykończyć
− łupkiem mineralnym, wówczas potrzebna jest dodatkowa warstwa szczepna w ilości ok. 300 g/m².
− warstwą dekoracyjną z dodatkiem aluminium – CURAL w ilości ok. 400 g/m².
Podane zużycia są orientacyjne i mogą ulec zmianie w zależności od warunków technicznych na budowie oraz nierówności podłoża.

UWAGA:
1. W przypadku konieczności nałożenia kolejnej warstwy żywicy (np. dodanie warstwy wykończeniowej z łupka mineralnego) gdy czas wiązania żywicy nie przekroczy 72 godzin w temp. 20°C wystarczającym zabiegiem jest oczyszczenie powierzchni czystą szmatką nasączoną rozpuszczalnikiem (np. typu MEK lub aceton).
2. Po upływie 72 godzin w temp. 20°C powłokę należy dokładnie zmatowić, oczyścić powierzchnię czystą szmatką nasączoną rozpuszczalnikiem i ponownie nałożyć dodatkową warstwę żywicy.

WZMOCNIENIE Z WŁÓKNINY:
Włókniny systemowe, szerokość min 10 cm,:
− Alsan Voile Flashing; zastępuje włókninę systemową Alsan Toile de renfort.
− Alsan Toile JDX – włóknina dylatacyjna
Włókninę należy wstępnie przyciąć dopasowując ją do uszczelnianego elementu. Włókninę wzmacniającą należy chronić przed zawilgoceniem.
Niedopuszczalne jest stosowanie innych włóknin niż te wymienione w Karcie Technicznej produktu. Docinanie do mniejszych szerokości np. 5cm, takie uszczelnienie nie jest prawidłowym rozwiązaniem.
Włóknina wzmacniająca Alsan Voile de renfort – nie jest składnikiem systemu uszczelnień Alsan Flashing.

Informacje dodatkowe

Waga 6 kg