BLOCK B525 TERRA 2K izolacja bitumiczna na fundamenty

405,44  Brutto

BLOCK B525 TERRA 2K (Bostik Dickbeschichtung 2K+) jest dwukomponentową, bezrozpuszczalnikową masą uszczelniającą na bazie emulsji  bitumicznej z dodatkiem włókien do izolacji typu ciężkiego (izolacja przeciwwodna ścian piwnic i fundamentów).

Łatwa w aplikacji (przy użyciu szpachli). Posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoży suchych i lekko wilgotnych. Powłoka po wyschnięciu jest elastyczna oraz odporna na działanie wód gruntowych. Dzięki dwuskładnikowej formule w krótkim czasie staje się odporna na wodę z gruntu oraz opady atmosferyczne.

Opakowanie: 30 kg
Zużycie: od 4,3 kg/m2
Paleta: 18 op
Transport: koszt transportu ustalany jest indywidualnie

Opis

BLOCK B525 TERRA 2K

(Bostik Dickbeschichtung 2K+)

 

BLOCK B525 TERRA 2K (dawniej BOSTIK DICKBESCHICHTUNG 2K+) GRUBOWARSTWOWA POWŁOKA BITUMICZNA Z WŁÓKNAMI

Zalety:
– Nie zawiera rozpuszczalnika
– Bez wypełniaczy
– Mostkuje rysy
– Wodoszczelna

Opis:

BLOCK B525 TERRA 2K – Bostik Dickbeschichtung 2K+ jest dwukomponentową, bezrozpuszczalnikową masą uszczelniającą na bazie emulsji bitumicznej z dodatkiem włókien. Łatwa w aplikacji (przy użyciu szpachli). Posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoży suchych i lekko wilgotnych. Powłoka po wyschnięciu jest elastyczna oraz odporna na działanie wód gruntowych. Dzięki dwuskładnikowej formule w krótkim czasie staje się odporna na wodę z gruntu oraz opady atmosferyczne.

Zastosowanie:

Hydroizolacja pionowa podziemnych części budynków (fundamenty, płyty fundamentowe, piwnice, garaże
podziemne, przepusty rurowe, mury oporowe) oraz pozostałych elementów stykających się z ziemią (balkony, tarasy). Uszczelnienie musi zostać wykonane od strony działania wody (strona pozytywna). Również do hydroizolacji od wewnątrz, po stronie negatywnej, zgodnie z normą DIN 18195 (4, 5, 6). Przy ocieplaniu budynków może być stosowany do połączeń z płytami styropianowymi lub XPS. Maksymalna głębokość aplikacji to 3 m. Produkt nie nadaje się do izolacji dachów płaskich.

 

Rodzaje powierzchni:
Podłoża mineralne, takie jak beton, tynk, jastrych, cegła, cegła wapienno-piaskowa, pustaki, beton komórkowy, tynk wodoszczelny itp.

 

Dane techniczne:
Baza zaprawa bitumiczna z dodatkiem włókien
Konsystencja masa do nakładania pacą
Kolor czarny
Sucha pozostałość 65% wg DIN ISO 3251
Mostkowanie pęknięć > 2 mm wg DIN 28052-6 przy temperaturze +4°C

 

Przygotowanie powierzchni:

Podłoże musi być odtłuszczone, odpylone, mocne, nośne, stabilne, czyste, bez zagłębień i ostrych krawędzi. Powierzchnie murowane należy szczelnie zafugować, a na krawędziach oraz łączeniach pomiędzy pionowymi i poziomymi płaszczyznami wykonać fasetę. Wyoblenia przygotować z zaprawy uszczelniającej Sperrmörtel co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac. W
przypadku napierania ciśnienia hydrostatycznego od strony pozytywnej, w celu ograniczenia ryzyka odspajania się warstwy hydroizolacji od strony wewnętrznej (negatywnej), zaleca się wykonanie na zewnątrz opaski uszczelniającej do wysokości 30 cm z zaprawy Flex Schlämme K 11 Grau. Bostik Dickbeschichtung 2K+ można nanosić na podłoża lekko wilgotne, natomiast miejsca mokre należy osuszyć, a stojącą wodę usunąć.

W miejscach stale mokrych nie można zapewnić całkowitego wyschnięcia zaprawy. Powierzchnie chłonne należy zagruntować np. BLOCK B525 TERRA 2K – Dickbeschichtung 2K+ w rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:6. Po wyschnięciu warstwy podkładowej (około 2 godzin w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia) należy nałożyć warstwę zasadniczą. W celu uniknięcia powstawania pęcherzy w piwnicach betonowych należy wykonać pierwszą warstwę przez tzw. szpachlowanie drapane z Dickbeschichtung 2K+, natomiast stare warstwy bitumiczne wymagają odrębnego przygotowania.

 

Sposób użycia:

W celu przygotowania masy połączyć oba komponenty (dodać składnik proszkowy do zamieszanego wcześniej składnika płynnego) poprzez wymieszanie całości wolnoobrotowym mieszadłem. Należy pamiętać, by składnik sypki dodawać małymi porcjami, aby zapobiec powstaniu grudek. Po wsypaniu całości drugiego komponentu mieszać przez około 2-3 minuty (w zależności od mieszadła) w celu uzyskania jednorodnej, pozbawianej grudek masy. Ilość emulsji i proszku są optymalnie dobrane. Czas obróbki wynosi około 2 godzin w temperaturze 20°C. Niskie temperatury wydłużają, a wyższe skracają czas pracy. Bostik Dickbeschichtung 2K+ nanosi się równomiernie na powierzchnię pionową w jednym cyklu roboczym przy użyciu kielni lub szpachli. Zwilżyć narzędzia wodą w celu lepszego wygładzenia powłoki, następnie drugą warstwę nanosić po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Alternatywnie Dickbeschichtung 2K+ może być też nakładany mechanicznie.

Temperatura powietrza i składników powinna wynosić od +5°C do +30°C. Podczas pracy i bezpośrednio po aplikacji chronić powierzchnię przed nasłonecznieniem oraz deszczem. Przed dłuższymi przerwami w pracy należy ostatecznie wyrównać i wygładzić warstwę Dickbeschichtung 2K+. Przy łączeniu powłok masę nakładać z zakładem jedna na drugą. Do klejenia płyt izolacyjnych oraz mat drenażowych preparat nałożyć punktowo na płyty i przycisnąć do wyschniętej warstwy uszczelnienia. Na podłożach zagrożonych występowaniem dużych naprężeń, o nierównej i nieregularnej powierzchni oraz na powierzchniach poziomych, gdzie mogą tworzyć się zastoiny wody, należy wzmocnić podłoże siatką zbrojącą z włókna szklanego. Przed nałożeniem na warstwę Dickbeschichtung 2K+ kolejnych produktów należy odczekać do pełnego wyschnięcia powłoki. Należy wykonać test przyczepności. Przed pełnym utwardzeniem warstwy należy unikać obciążenia wodą od strony podłoża.

 

Czas schnięcia:
Odporność na deszcz – po około 4 godzinach. Całkowity czas schnięcia, w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia, wynosi od 1 do 2 dni. Podziemne części budynku można zasypać po około 2 godzinach (w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia).


Karta techniczna: BLOCK B525 TERRA 2K


Informacje dodatkowe

Waga 30 kg