Promocja!

Sika Igasol 101, cienkowarstwowa izolacja bitumiczna

200,00  Brutto

Poprzednia najniższa cena: 200,00 .

Sika Igasol 101 – Jednoskładnikowa, elastyczna, bezrozpuszczalnikowa, modyfikowana polimerami emulsyjna powłoka bitumiczna. Do wykonywania izolacji przeciwwodnej w postaci powłoki cienkowarstwowej wszystkich typów konstrukcji nadziemnych i podziemnych z betonu i cegły, przeciwko wodzie oraz penetracji wilgoci.

Opakowanie: 12 litrowe pojemniki
Wydajność: do 20 m2 (2 warstwy)

ODBIÓR JEDYNIE OSOBISTY!

Brak w magazynie

Opis

Sika Igasol 101

Sika Igasol 101 to jednoskładnikowa, elastyczna, bezrozpuszczalnikowa, modyfikowana polimerami emulsyjna powłoka bitumiczna

 

Zastosowanie
Do wykonywania izolacji przeciwwodnej w postaci powłoki cienkowarstwowej wszystkich typów konstrukcji nadziemnych i podziemnych z betonu i cegły, przeciwko wodzie oraz penetracji wilgoci
Jako zagruntowanie pod powłoki bitumiczne nanoszone na podłoża betonowe, z zapraw i cegły (zwykle rozcieńczony z wodą)

 

Charakterystyka
Sika Igasol-101 jest jednoskładnikową, bezrozpuszczalnikową, elastyczną powłoką na bazie emulsji bitumicznej modyfikowanej polimerem.

  •     Możliwość nanoszenia pędzlem, wałkiem lub natryskiem bezpowietrznym
  •     Dostarczany w postaci gotowej do użycia
  •     Nie spływa z powierzchni pionowych
  •     Elastyczny, nawet w niskich temperaturach
  •     Bezrozpuszczalnikowy, niepalny
  •     Może być nanoszony na suche bądź lekko wilgotne podłoże
  •     Nie jest odporny na promieniowanie UV

 

Szczegóły aplikacji

Zużycie

Jako zagruntowanie:
~ 0,15kg/m2 przy rozcieńczeniu wodą (w proporcji Sika® Igasol®-101 : woda = 1 : 2)
Jako powłoka:
~ 0,30kg/m2 (w jednym cyklu nanoszenia)

Jakość podłoża

Podłoże musi być jednolite, suche, wolne od pyłu, oleju i tłuszczów, luźnych, niezwiązanych z podłożem cząstek. Ubytki i nierówności podłoża takie jak: pęcherze, pustki itp., należy naprawić odpowiednią zaprawą Sika® przed naniesieniem powłoki.

Przygotowanie podłoża

Uszkodzone podłoże bitumiczne należy naprawić Sika BlackSeal®-301. Spłukać powierzchnię betonu czystą wodą. Oczyścić zanieczyszczone podłoże wodą pod wysokim ciśnieniem, parą wodną itp.,
aby uzyskać jakość podłoża jak opisano powyżej.

Warunki aplikacji
Temperatura podłoża Minimum +5°C / Maksimum +35°C
Temperatura otoczenia Minimum +5°C / Maksimum +35°C
Wilgotność podłoża Nieznacznie wilgotne, bez zastoin wody

 

Instrukcja aplikacji
Sposoby aplikacji / Narzędzia

Nanoszenie natryskiem:
– Do nanoszenia używać sprzętu odpowiedniego do nanoszenia powłok ciekłych o wysokiej lepkości i ciśnieniu podczas natrysku ~ 4 bary
– Ciśnienie w pistolecie ~ 2,5 barów
– Nanosić w dwóch warstwach
– Nie mieszać produktu z innymi materiałami
Nanoszenie ręczne:
– Nanosić za pomocą pędzla lub wałka

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia należy czyścić bezpośrednio po użyciu wodą. Utwardzony lub związany materiał można usunąć Sika® Colma Cleaner. Czas między ułożeniem kolejnych warstw przed naniesieniem drugiej warstwy: 3 -4 godzin. Czas jest uzależniony od temperatury otoczenia, temperatury podłoża, wilgotności
względnej i grubości powłoki. Chronić świeżo ułożoną powłokę przed mrozem, przez co najmniej 24 godziny.

 

Kolor
Brązowo – czarna półciekła pasta

Opakowanie
12 litrowe pojemniki


Karta techniczna: Sika-Igasol-101


 

Informacje dodatkowe

Waga 12 kg