Sika Igolflex 201, grubowarstwowa izolacja fundamentów

Dwuskładnikowa, grubowarstwowa, bezrozpuszczalnikowa, elastyczna, wzmocniona włóknami modyfikowana polimerami emulsyjna powłoka bitumiczna do izolacji fundamentów, posadzek pod wylewki, tarasy itp.

Opakowanie: 32 kg

Opis

Sika Igolflex 201

Sika igolflex 201 to grubowarstwowa, dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, elastyczna, wzmocniona włóknami modyfikowana polimerami emulsyjna powłoka bitumiczna do izolacji fundamentów, posadzek pod wylewki, tarasy itp.

 

Zastosowanie

  •     Do wykonywania izolacji przeciwwodnej w postaci powłoki grubowarstwowej wszystkich typów konstrukcji podziemnych, przeciwko wodzie gruntowej
  •     Jako izolacja wodoszczelna pod warstwą betonu na tarasach, balkonach i w pomieszczeniach mokrych
  •     Klej do przyklejania lekkich płyt izolacji termicznej

 

Charakterystyka
Sika Igolflex 201 jest dwuskładnikową, bezrozpuszczalnikową, wzmacnianą włóknami powłoką, na bazie emulsji bitumicznej modyfikowanej polimerami. Składnik płynny zawiera ciekłą emulsję bitumiczną modyfikowaną polimerami wraz z włóknami wzmacniającymi. Składnik sypki zawiera komponenty reaktywne przyspieszające proces utwardzania.

 

Właściwości

  •     Możliwość nanoszenia szpachlą ząbkowaną lub natryskiem bezpowietrznym
  •     Nie spływa z powierzchni pionowych
  •     Elastyczny, nawet w niskich temperaturach
  •     Bezrozpuszczalnikowy, niepalny
  •     Możliwość nanoszenia na suche i lekko wilgotne podłoża
  •     Wykazuje zdolność przenoszenia zarysowań (powłoka zbrojona włókniną szklaną Sika Igolflex-F01 ma tę zdolność podwyższoną).
  •     Nie jest odporny na promieniowanie UV

 

Szczegóły aplikacji

Zużycie

Jako izolacja przeciwwodna (w dwóch warstwach)
W kontakcie z gruntem:
~ 4,50 ÷ 5,0 kg/m2 (grubość mokrej warstwy 4,5 ÷ 5,0 mm / grubość suchej warstwy 3,1 ÷ 3,4 mm).
Przeciwko przesiąkowej wodzie gruntowej: w dwóch warstwach:
~ 6,0 ÷ 6,50 kg/m2 (grubość mokrej warstwy 6,0 ÷ 6,5 mm / grubość suchej warstwy 4,4 ÷ 4,7 mm).
Jako klej:
~ 2,0 l/m² (klejenie płyt termoizolacyjnych)

Jakość podłoża

Podłoże musi być jednolite, suche, wolne od pyłu, oleju i tłuszczów, luźnych, niezwiązanych z podłożem cząstek. Ubytki i nierówności podłoża należy naprawić odpowiednią zaprawą Sika® przed naniesieniem powłoki. Przygotowanie podłoża Uszkodzone podłoże betonowe należy naprawić zaprawami naprawczymi Sika®. Spłukać powierzchnię betonu czystą wodą. Oczyścić zanieczyszczone podłoże wodą pod wysokim ciśnieniem, parą wodną itp. aby uzyskać jakość podłoża jak opisano powyżej.
Podłoża porowate należy zagruntować Sika® Igolflex-P01

Kolor
Składnik ciekły: brązowo – czarna pasta
Składnik suchy – szary

Opakowanie
32 kilogramowe podwójne pojemniki zawierające:
składnik ciekły 24 kg
składnik suchy 8 kg


Karta techniczna: Sika® Igolflex®-201


 

Informacje dodatkowe

Waga 32 kg