Promocja!

Sikacryl 200 akryl fasadowy, elastyczny

17,00  Brutto

Poprzednia najniższa cena: 17,00 .

Sikacryl 200 jest jednoskładnikowym uszczelniaczem akrylowym na bazie wody przeznaczonym do wypełniania szczelin o niewielkich przemieszczeniach i rys. Może być stosowany bez gruntowania, ma dobrą przyczepność do różnych materiałów budowlanych, może być pokrywany powłokami malarskimi, jest odporny na deszcz.

Odkształcalność ± 12,5%.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Baza chemiczna Jednoskładnikowy akryl
Pakowanie 300 ml kartusz, 12 kartuszy w kartonie
Barwa Biała

Produkt dostępny na zamówienie

Opis

Sikacryl 200

SIKACRYL 200 WYSOKIEJ JAKOŚCI USZCZELNIACZ AKRYLOWY DO APLIKACJI WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

OPIS PRODUKTU
Sikacryl 200 jest jednoskładnikowym uszczelniaczem akrylowym na bazie wody przeznaczonym do wypełniania szczelin o niewielkich przemieszczeniach i rys. Może być stosowany bez gruntowania, ma dobrą przyczepność do różnych materiałów budowlanych, może być pokrywany powłokami malarskimi, jest odporny na deszcz.

Odkształcalność ± 12,5%.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

 

ZASTOSOWANIA
Uszczelnianie:
spoin i szczelin o niewielkich przemieszczeniach na wielu różnych podłożach,
szczelin i połączeń wokół okien, ram okiennych, drzwi, rur PCW,
połączeń pomiędzy ścianami a sufitami.
Wypełnianie:
rys, z wyłączeniem rys pod stałym oddziaływaniem wody.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY
Jednoskładnikowy, gotowy do użycia
Nadaje się do malowania
Dobra przyczepność do różnych podłoży
Możliwość transportu przy -10°C (maks. przez 24 godziny)
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
Niespływający
Odkształcalność ± 12,5 %
Odporność na deszcz

APROBATY / NORMY
Uszczelnianiacz do stosowania wewnątrz i na zewnątrz F EXT-INT 12,5 P zgodnie z normą PN-EN 15651-1:2012, deklaracja właściwości użytkowych w oparciu o ocenę przeprowadzoną przez notyfikowane laboratorium, oznakowany znakiem CE.

Baza chemiczna Jednoskładnikowy akryl
Pakowanie 300 ml kartusz, 12 kartuszy w kartonie
Barwa Biała

 

INSTRUKCJA APLIKACJI SIKACRYL 200

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże musi być czyste, nośne, bez oleju, smaru, pyłu oraz luźnych i niezwiązanych cząstek. Sikacryl®-200 posiada dobrą przyczepność bez materiałów gruntujących i/lub aktywatorów.
Na podłożach porowatych, np. betonie, tynku lub drewnie, o ile to konieczne, Sikacryl®-200 można rozcieńczyć wodą (w proporcji 1:1 do 1:5) i zastosować jako materiał gruntujący.
Na podłożach z tworzyw sztucznych oraz powłokach przed aplikacją należy wykonać próbę przyczepności. Podłoża żelazne i stalowe muszą być zabezpieczone antykorozyjnie.

MIESZANIE
Materiał jednoskładnikowy, gotowy do użycia.

METODY / NARZĘDZIA APLIKACJI
Taśmy ochronne
Zalecane jest stosowanie taśm ochronnych w celu uzyskania równych, prostych krawędzi wypełnienia. Taśmy usunąć przed upływem czasu naskórkowania.
Aplikacja
Sikacryl®-200 jest dostarczany gotowy do użycia. Przygotować końcówkę kartusza, umieścić kartusz w pistolecie i dopasować dyszę. Wycisnąć Sikacryl®-200 w szczelinę lub wokół połączenia upewniając się, iż cała objętość szczeliny jest wypełniona (nie ma pustek powietrznych) i materiał uszczelniajacy dobrze przylega do krawędzi spoiny.

Wykończenie
Tak szybko jak to możliwe po aplikacji, Sikacryl®-200 należy mocno i dokładnie wygładzić wzdłuż krawędzi w celu zapewnienia odpowiedniej przyczepności. Do zagładzania można stosować wodę. Nie używać środków zawierających rozpuszczalniki.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI
Sprzęt i narzędzia należy oczyścić bezpośrednio po użyciu za pomocą wody. Związany materiał można
usunąć tylko mechanicznie.

 


Karta techniczna: Sikacryl-200


 

Informacje dodatkowe

Waga 0,8 kg