Sikafloor 150 żywica epoksydowa

Sikafloor 150 (zastąpił Sikafloor 156) jest żywicą epoksydową do gruntowania i wykonywania zapraw o wysokiej wytrzymałości i twardości oraz bardzo dobrej penetracji podłoża.

Kolor: bezbarwny
Opakowanie: 3 kg

Proszę o kontakt w celu sprawdzenia dostępności!

Opis

Sikafloor 150 (zastępuje Sikafloor 156)

Sikafloor 150 to żywica epoksydowa do gruntowania i zapraw o wysokiej wytrzymałości i twardości oraz bardzo dobrej penetracji podłoża.

 

Zastosowanie

 •     na podłoża betonowe, z zaprawy cementowej oraz na zaprawy i powłoki epoksydowe
 •     do gruntowania podłoży o normalnej i dużej nasiąkliwości
 •     spoiwo do wytwarzania zapraw epoksydowych
 •     do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

 

Właściwości

 •     mała lepkość
 •     dobre wnikanie w podłoże
 •     wysoka przyczepność
 •     bez rozpuszczalnika
 •     łatwa w użyciu
 •     krótkie przerwy robocze
 •     materiał o wielu zastosowaniach
 •     dobre właściwości mechaniczne

 

INSTRUKCJA APLIKACJI

JAKOŚĆ PODŁOŻA / PRZYGOTOWANIE WSTĘPNE
Posadzki betonowe muszą być nośne i mieć odpowiednią wytrzymałość na ściskanie (minimum 25 MPa) oraz na odrywanie badaną metodą pull-off (minimum 1,5 MPa). Muszą być czyste, suche, bez zanieczyszczeń i substancji pogarszających przyczepność, takich jak pył, olej, smar, powłoki i środki do pielęgnacji powierzchniowej, itp. Podłoża betonowe należy przygotować mechanicznie metodą obróbki strumieniowej lub frezowania w celu usunięcia mleczka cementowego i uzyskania materiału o otwartej teksturze. Większe nierówności można usunąć przez szlifowanie a słaby beton należy usunąć a wszelkie defekty posadzki należy całkowicie wypełnić materiałem naprawczym. Naprawy, wypełnienia ubytków, kawern, nierówności, itp. należy wykonać przy użyciu odpowiednich materiałów Sikafloor®, Sikadur® lub Sikagard®. Materiał naprawczy musi być związany przed nanoszeniem Sikafloor®-150. Pył, luźne i niezwiązane cząstki należy dokładnie usunąć z podłoża przed rozpoczęciem aplikacji produktu, najlepiej przy użyciu odkurzacza.

 

MIESZANIE
Przed mieszaniem wymieszać mechanicznie składnik A (żywica) wolnoobrotową mieszarką (300 – 400 obr./min.) z pojedynczym mieszadłem łopatkowym. Dodać składnik B (utwardzacz) do składnika A i ciągle
mieszać składniki A+B przez 3 minuty do uzyskania jednorodnej mieszanki. Po wymieszaniu składników A i B, mieszać Sikafloor®-150 przy pomocy mieszarki elektrycznej (>700W) z podwójnym mieszadłem łopatkowym, mieszarki z mieszadłami przeciwbieżnymi, mieszarki o wymuszonym obiegu lub innego odpowiedniego sprzętu (nie stosować mieszarek wolnospadowych). Jeśli jest to wymagane stopniowo dodawać suchy piasek kwarcowy o odpowiednim uziarnieniu i jeśli wymagany Extender T. Mieszać kolejne 2 minuty do uzyskania jednorodnej mieszanki. Podczas mieszania przynajmniej raz ściągnąć materiał z boków i dna pojemnika za pomocą gładkiej kielni. Wymieszany materiał przelać do czystego pojemnika i ponownie wymieszać do uzyskania jednorodnej konsystencji. Unikać zbyt intensywnego
i długiego mieszania, które mogą powodować napowietrzenie materiału. Mieszać tylko całe zestawy.
Łączny czas mieszania A+B+piasku kwarcowego wynosi 5 minut.

 

Kolor: bezbarwny
Zużycie: 0,3 – 0,5 kg / m2
Opakowanie: 3 kg


Karta techniczna: Sikafloor-150


 

Informacje dodatkowe

Waga 3 kg
Opakowanie

10 kg, 3 kg