Sikafloor 151 żywica gruntująca

Dwuskładnikowa żywica epoksydowa do gruntowania podłoży, wzmacniania słabych posadzek, wykonywania zapraw wyrównawczych, warstw pośrednich i jastrychów żywicznych.

Opakowanie: 30 kg
Zużycie: w zależności od zastosowania (gruntowanie: ok 0,3 kg/m2)

Proszę o kontakt w celu sprawdzenia dostępności!

Opis

Sikafloor 151 (dawniej Sikafloor 161)

Sikafloor 151/161 to dwuskładnikowa żywica epoksydowa do gruntowania podłoży, wzmacniania słabych posadzek, wykonywania zapraw wyrównawczych, warstw pośrednich i jastrychów żywicznych.

 

Zastosowanie
– Gruntowanie podłoży betonowych, zapraw cementowych, zapraw i powłok epoksydowych
– Do zagruntowań na podłożach o normalnej i podwyższonej chłonności
– Gruntowanie pod żywice nawierzchniowe np. Sikafloor 264
– Spoiwo do tworzenia zapraw naprawczych, jastrychów i szpachlówek wyrównawczych
– Wykonywanie warstw pośrednich

 

Właściwości
– Niska lepkość
– Bardzo dobra penetracja podłoża
– Wysoka przyczepność do podłoża
– Bezrozpuszczalnikowa
– Łatwa aplikacja
– Krótkie przerwy robocze
– Materiał do uniwersalnego stosowania

 Materiał dostosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

 

Temperatura otoczenia Minimum +10°C / maksimum +30°C
W czasie aplikacji rekomendowana temperatura otoczenia +15°C oraz wilgotność powietrza do 70%. Zawsze należy uwzględniać wymaganie dotyczące temperatury punktu rosy.
Wilgotność względna powietrza Maksimum 70%
Punkt rosy Uwaga na kondensację!
Temperatura podłoża i nieutwardzonej posadzki musi być zawsze o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy, aż do całkowitego utwardzenia materiału aby zredukować ryzyko kondensacji lub wykwitów na powierzchni posadzki.

Uwaga: Niskie temperatury i wysoka wilgotność względna zwiększają ryzyko wystąpienia wykwitów.

 

INSTRUKCJA APLIKACJI

JAKOŚĆ PODŁOŻA / PRZYGOTOWANIE WSTĘPNE

Podłoże betonowe musi być nośne i mieć odpowiednią wytrzymałość na ściskanie (minimum 25 MPa)
oraz badanie na odrywanie metodą pull-off (minimum 1,5 MPa) musi być także czyste, suche, bez zanieczyszczeń i substancji pogarszających przyczepność, takich jak. pył, olej, smar, powłoki i środki do pielęgnacji powierzchniowej, itp. Beton należy przygotować mechanicznie poprzez zastosowanie obróbki strumieniowej lub frezowania w celu usunięcia mleczka cementowego i uzyskania podłoża o otwartej teksturze. Pył, luźne i niezwiązane cząstki należy dokładnie usunąć z podłoża przed rozpoczęciem aplikacji produktu, najlepiej przy użyciu szczotki lub odkurzacza.

MIESZANIE
Przed mieszaniem wymieszać mechanicznie składnik A (żywica) wolnoobrotową mieszarką (300 – 400
obr./min.) z pojedynczym mieszadłem łopatkowym. Dodać składnik B (utwardzacz) do składnika A i ciągle
mieszać składniki A+B przez 3 minuty do uzyskania jednorodnej mieszanki. Po wymieszaniu składników A i B, mieszać Sikafloor®-161 przy pomocy mieszarki elektrycznej (>700W) z podwójnym mieszadłem łopatkowym, mieszarki z mieszadłami przeciwbieżnymi, mieszarki o wymuszonym obiegu lub innego odpowiedniego sprzętu (nie stosować mieszarek wolnospadowych). Jeśli jest to wymagane stopniowo dodawać suchy piasek kwarcowy o odpowiednim uziarnieniu i jeśli wymagany Extender T. Mieszać kolejne 2 minuty do uzyskania jednorodnej mieszanki. Podczas mieszania przynajmniej raz ściągnąć materiał z boków i dna pojemnika za pomocą gładkiej kielni. Wymieszany materiał przelać do
czystego pojemnika i ponownie wymieszać do uzyskania jednorodnej konsystencji. Unikać zbyt intensywnego i długiego mieszania, które mogą powodować napowietrzenie materiału. Mieszać tylko całe zestawy. Łączny czas mieszania A+B+piasku kwarcowego wynosi 5 minut.

 

APLIKACJA

W stosownych przypadkach należy odnieść się do odpowiednich dokumentów, takich jak Zalecenia stosowania, instrukcje aplikacji, itd. Przed aplikacją sprawdzić wilgotność podłoża, wilgotność
względną powietrza i punkt rosy. Jeśli wilgotność podłoża > 4% można zastosować Sikafloor® EpoCem®
jako tymczasową barierę przeciwwilgociową.

Gruntowanie
Nanieść wymieszany Sikafloor-161 na przygotowane podłoże za pomocą pędzla, wałka lub zacieraczki gumowej a następnie przewałkować krzyżowo. Upewnić się czy warstwa gruntująca jest ciągła i dokładnie pokrywa podłoże. Jeśli to konieczne nanieść dwie warstwy materiału gruntującego. Przestrzegać czasów
oczekiwania pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw.

Zaprawa wyrównująca
Nanieść na odpowiednią grubość zaprawę wyrównującą przy użyciu zacieraczki gumowej lub pacy.

Warstwa pośrednia
Wylać wymieszany Sikafloor®-161 na przygotowane podłoże i równo rozprowadzić pacą ząbkowaną na wymaganą grubość. Niezwłocznie przewałkować krzyżowo przy użyciu wałka okolcowanego w celu zapewnienia jednolitej grubości warstwy. Jeśli wymagana jest posypka z piasku kwarcowego wykonać zasyp po około 15 minutach (przy +20°C) ale nie później niż przed upływem 30 minut (przy +20°C), najpierw lekko a następnie z nadmiarem.

Warstwa sczepna
Nanieść wymieszany Sikafloor®-161 na przygotowane podłoże za pomocą pędzla, wałka lub zacieraczki gumowej a następnie przewałkować krzyżowo. Upewnić się czy warstwa sczepna jest ciągła i dokładnie pokrywa podłoże. Jeśli to konieczne nanieść dwie warstwy materiału.


Karta techniczna: Sikafloor-161


 

Informacje dodatkowe

Waga 30 kg