Bostik Ardaflex Xtrem uniwersalny klej epoksydowy

278,32  Brutto

Bostik Ardaflex Xtrem jest uniwersalnym klejem na bazie żywicy epoksydowej o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej. Przeznaczony szczególnie do ekstremalnych obszarów zastosowań. Nadaje się również do aplikacji pod wodą. Odporny na starzenie, mróz oraz działanie zarówno alkaliów, jak i rozcieńczonych kwasów mineralnych i organicznych.

Opakowanie: 5 KG

Opis

BOSTIK Ardaflex Xtrem

Uniwersalny klej epoksydowy o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej. Przeznaczony szczególnie do ekstremalnych obszarów zastosowań. Nadaje się również do aplikacji pod wodą. Odporny na starzenie, mróz oraz działanie zarówno alkaliów, jak i rozcieńczonych kwasów mineralnych i organicznych.

ZASTOSOWANIE

Do klejenia okładzin ceramicznych w pomieszczeniach narażonych na działanie mrozu i wilgoci, a także na podłożach krytycznych, takich jak płyta wiórowa czy stal. Klej epoksydowy jest odpowiedni również do klejenia płytek na elewacjach, tarasach, balkonach, w wilgotnych pomieszczeniach użyteczności publicznej, gorzelniach, browarach, mleczarniach, winiarniach, oczyszczalniach ścieków, ubojniach zwierząt, kuchniach żywienia zbiorowego, przemyśle spożywczym, cukrowym, tekstylnym, garbarniach, pomieszczeniach sanitarnych, basenach (termach, basenach z wodą solankową lub z przeciwprądem), przemyśle chemicznym i branżach pokrewnych. Obok zastosowań w przemyśle klej epoksydowy można użyć podczas renowacji starych budynków, np. na istniejącej podłodze drewnianej (przed położeniem płytek należy zamontować płytę wiórową V100 o grubości 25 mm; w celu polepszenia izolacji akustycznej należy położyć pod płytę wiórową piankę izolacyjną o grubości 4-6 mm) oraz na starej posadzce ceramicznej i podłodze kamiennej. Nadaje się również na: poliestrowe powierzchnie basenów (należy je przeszlifować – przed aplikacją skonsultować się z Działem Technicznym), jastrychy pod ogrzewanie podłogowe, gdy następuje szybkie przekazanie powierzchni do eksploatacji, a także na jastrychy z asfaltu lanego i wapiennego wewnątrz pomieszczeń. Można stosować ponadto na laminowanych blatach kuchennych (przed zastosowaniem powierzchnię należy zszorstkować).

RODZAJE POWIERZCHNI

Beton, jastrych z asfaltu lanego, jastrych anhydrytowy, jastrych cementowy, tynk, płyty gipsowo-kartonowe, folia aluminiowa, płyty pilśniowe, izopanele, stal.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże musi być mocne, suche, czyste i wolne od środków antyadhezyjnych. Zaleca się zagruntowanie podłoży tynkarskich środkiem Ardagrip Classic. W przypadku stali trzeba usunąć rdzę i odtłuścić o ile jest to konieczne, a także  zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym na bazie żywicy epoksydowej.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed wymieszaniem składników należy ogrzać pojemnik do temperatury pokojowej +20°C (kąpiel wodna, centralne ogrzewanie). W przypadku użycia całości, należy składnik B wsypać do składnika A i wymieszać. Jeśli chcemy wykorzystać tylko część materiału, trzeba zachować następujące proporcje dozowania: 4 części wagi składnika A na 1 część wagi składnika B. Po wymieszaniu materiał może pozostać w pojemniku jeszcze przez ok. 1,5 godziny (przy +20°C). Pojemnik stosowany do obróbki nie powinien być przechowywany w ciepłym miejscu (np. na słońcu, w pobliżu ogrzewania itp.), ponieważ spowoduje to szybsze utwardzenie kleju po zmieszaniu (np. 20-30 minut przy +30 °C). Wymieszany klej nakładać na podłoże w równomiernej, ciągłej warstwie o grubości 2-3 mm gładką stroną pacy (zwrócić uwagę, by nie powstawały pęcherze powietrza). Następnie rozprowadzić i wyrównać stroną zębatą. Wybór pacy uzależniony jest od formatu płytek oraz od profilu strony spodniej. Posadzkę ceramiczną powinno się fugować po 24 godzinach przy temperaturze obiektu +20°C. W przypadku dużego obciążenia chemicznego (np. kwasy, chemikalia czy środki czyszczące) zaleca się użycie specjalnej fugi epoksydowej Ardacolor Xtrem. W innych przypadkach fugować można cementową masą fugującą Ardacolor Flex. Należy pamiętać o pozostawieniu fug dylatacyjnych uszczelnionych elastycznie. Unikać bezpośredniego kontaktu silikonowej masy uszczelniającej z klejem uniwersalnym Ardaflex®Xtrem (może spowodować powstawanie przebarwień). Podczas klejenia temperatura pomieszczenia, podłoża i materiału nie może być niższa niż +15°C. Przez co najmniej 48 godzin po klejeniu temperatura nie powinna spaść poniżej +12°C.

NARZĘDZIA

Mieszadło do zapraw, paca zębata.

ZUŻYCIE

Zużycie w zależności od stosowanej pacy zębatej:

CZYSZCZENIE

Świeże zanieczyszczenia zaprawą klejową należy usunąć przy użyciu wody. Po utwardzeniu materiał można usunąć tylko mechanicznie.

CZAS SCHNIĘCIA

Czas schnięcia wynosi około 16 godzin (przy stałej temperaturze co najmniej +20°C). Przy temperaturach niższych czas utwardzenia znacznie się wydłuża, a w wyższych jest zdecydowanie krótszy. W przypadku dużych obciążeń powierzchnia jest gotowa do użytku po 3-4 dniach (przy temperaturze +20°C).

UWAGI

Nie stosować do klejenia kamienia naturalnego – może powodować przebarwienia. W przypadku klejenia okładziny ceramicznej na ogrzewaniu podłogowym należy wyłączyć je na 24 godziny przed układaniem płytek i stopniowo przywracać do działania po całkowitym wyschnięciu kleju. Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w karcie bezpieczeństwa produktu.

OKRES TRWAŁOŚCI

6 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Produkt jest odporny na mróz.


Karta techniczna: Bostik Ardagrip Xtrem


 

Informacje dodatkowe

Waga 5 kg