Izolacja fundamentów

6 listopada, 2019 Wyłączono Przez admin

Izolacja pionowa

Izolacja fundamentów uniemożliwia wnikanie wilgoci we fragmenty budowli znajdujące się w gruncie. W zależności od obciążenia wilgocią i warunków terenowych izolacje dzielimy na przeciwwilgociowe i przeciwwodne.

Izolacje przeciwwodne fundamentów można wykonać stosując masy bitumiczne cienkowarstwowe np. SIKA IGASOL 101, BOSTIK K100  lub za pomocą grubowarstwowych bitumicznych mas uszczelniających np. Bostik DICKBESCHICHTUNG 2K+ (izolacja typu ciężkiego)

Izolacja fundamentów grubowarstwową masą bitumiczną

Przygotowanie podłoża pod hydroizolację
Podłoże musi być czyste, bez ubytków i substancji zmniejszających przyczepność. Luźne części należy usunąć przez skuwanie lub piaskowanie. Aplikacja materiału powinna odbywać się na suche lub lekko wilgotne podłoże. Mury z cegieł należy wy spoinować zaprawą naprawczą lub cementową z dodatkiem preparatu np.  SIKA LATEX na równo z licem cegieł. W narożach (połączenie powierzchni pionowych i poziomych) wykonać fasety o promieniu ok. 3 cm z zaprawy cementowej z dodatkiem polimeru lub gotowej zaprawy Bostik Sperrmörtel Fein.

Nakładanie masy bitumicznej (grubowarstwowej)
Podłoże należy zagruntować preparatem Bostik K100 (po rozcieńczeniu 1:2 z wodą) a następnie materiał izolacyjny  Bostik Dickbeschichtung 2K+ należy nakładać na podłoże za pomocą pacy zębatej i wygładzić powierzchnię pacą metalową. W świeżo nałożony bitum można wkleić fizelinę ochronną w przypadku wykonywania izolacji na zarysowanych, spękanych podłożach. Powłokę uszczelniającą należy chronić przed promieniowaniem słonecznym i uszkodzeniami mechanicznymi. Przed zasypaniem wykopu powłokę zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez naklejenie płyt ze styropianu lub styroduru przy użyciu tego samego materiału bitumicznego użytego do izolacji.

Układ warstw, izolacja fundamentów :

  •     ława fundamentowa
  •     izolacja pozioma pod ścianą (np. izolacja mineralna Bostik K11, folia PCV lub papa termozgrzewalna)
  •     zabezpieczenie czoła fundamentu (w przypadku wykonania izolacji poziomej tylko pod murem) – izolacja mineralna odporna na negatywne parcie wody (Bostik K11)
  •     wyoblenie – fasetka z zaprawy (np. SIKA REPAIR 20F)
  •     warstwa gruntu bitumicznego (Bostik K100, 1:2 z wodą), przy izolacji typu lekkiego możemy zastosować dwie warstwy materiału Bostik K100, bez rozcieńczania
  •     2 warstwy izolacji bitumicznej przeciwwodnej, grubowarstwowej – stosowanej w przypadku obciążenia fundamentów wodą gruntową i opadową
  •     izolacja termiczna (styropian wodoodporny, styrodur) klejona punktowo masą bitumiczną 
  •     folia kubełkowa – jako warstwa ochronna, folia kubełkowa + geowłóknina – jako warstwa drenażowa  (opcjonalnie)
  •     drenaż (opcjonalnie)