Izolacja fundamentów

6 listopada, 2019 Wyłączono Przez admin

Izolacja pionowa

Izolacja fundamentów uniemożliwia wnikanie wilgoci we fragmenty budowli znajdujące się w gruncie. W zależności od obciążenia wilgocią i warunków terenowych izolacje dzielimy na przeciwwilgociowe (typu lekkiego) i izolacje przeciwwodne (typu ciężkiego) Izolacje fundamentów można wykonać stosując masy bitumiczne cienkowarstwowe np. SIKA IGASOL 101 (przy izolacji typu lekkiego) lub za pomocą grubowarstwowych bitumicznych mas uszczelniających np. SIKA IGOLFLEX 201 (izolacja typu ciężkiego)

Izolacja fundamentów grubowarstwową masą bitumiczną

Przygotowanie podłoża pod hydroizolację
Podłoże musi być czyste, bez ubytków i substancji zmniejszających przyczepność. Luźne części należy usunąć przez skuwanie lub piaskowanie. Aplikacja materiału powinna odbywać się na suche lub lekko wilgotne podłoże. Mury z cegieł należy wy spoinować zaprawą naprawczą lub cementową z dodatkiem preparatu np.  SIKA LATEX na równo z licem cegieł. W narożach (połączenie powierzchni pionowych i poziomych) wykonać fasety o promieniu ok. 3 cm z zaprawy cementowej z dodatkiem środka np.  Sika Latex.

Nakładanie masy bitumicznej (grubowarstwowej)
Podłoże należy zagruntować preparatem np. Sika Igasol 101 (po rozcieńczeniu 1:2 z wodą) a następnie materiał izolacyjny  Sika Igolflex 201 należy nakładać na podłoże za pomocą pacy zębatej i wygładzić powierzchnię pacą metalową. W świeżo nałożony bitum można wkleić fizelinę ochronną w przypadku wykonywania izolacji na zarysowanych, spękanych podłożach. Powłokę uszczelniającą należy chronić przed promieniowaniem słonecznym i uszkodzeniami mechanicznymi. Przed zasypaniem wykopu powłokę zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez naklejenie płyt ze styropianu lub styroduru przy użyciu materiału bitumicznego np. Sika Igolflex 201

Układ warstw, izolacja fundamentów :

  •     ława fundamentowa
  •     izolacja pozioma pod ścianą (np. izolacja mineralna SikaTop Seal 107, izolacja bitumiczna Sika Igolflex 201 lub papa termozgrzewalna)
  •     zabezpieczenie czoła fundamentu (w przypadku wykonania izolacji poziomej tylko pod murem) – izolacja mineralna odporna na negatywne parcie wody (SikaTop Seal 107)
  •     wyoblenie – fasetka z zaprawy (np. SIKA REPAIR 20F)
  •     warstwa gruntu bitumicznego (Sika Igasol 101, 1:2 z wodą), przy izolacji typu lekkiego możemy zastosować dwie warstwy materiału Sika Igasol 101, bez rozcieńczania
  •     2 warstwy izolacji bitumicznej przeciwwodnej, grubowarstwowej – stosowanej w przypadku obciążenia fundamentów wodą gruntową i opadową (SIKA IGOLFLEX 201)
  •     izolacja termiczna (styropian wodoodporny, styrodur) klejona punktowo masą bitumiczną (SIKA IGOLFLEX 201)
  •     folia kubełkowa – jako warstwa ochronna, folia kubełkowa + geowłóknina – jako warstwa drenażowa  (opcjonalnie)
  •     drenaż (opcjonalnie)