Izolacja tarasu

4 listopada, 2019 Wyłączono Przez admin

Przy remoncie tarasu w pierwszej kolejności musimy wyrównać płytę stropową tarasu (w przypadku występowania nierówności). Najlepszym materiałem do takich napraw jest zastosowanie zapraw PCC, które charakteryzują się niezwykle dużą wytrzymałością i przyczepnością do starego podłoża.

Na tak przygotowane podłoże układamy warstwę paroizolacji z folii PE sklejanej na złączach lub nanosimy elastyczną masę bitumiczną (bez rozpuszczalników). Na taką izolację układamy warstwę termoizolacji (twardy styropian nienasiąkliwy, lub styrodur) a następnie warstwę przekładkową z folii PE. Warstwa ta ma za zadanie rozdzielić beton od termoizolacji (warstwa poślizgowa) i zapobiec wnikaniu zaprawy miedzy płyty izolacji.

Bezpośrednio na folię układamy warstwę dociskową z betonu min. B-20 i grubości, co najmniej 5 cm oraz wykonujemy spadek 1 – 2 %. Beton możemy zbroić siatką lub włóknami polipropylenowymi, które zapobiegną powstawaniu rys skurczowych.

Na warstwę spadkową tarasu nanosimy materiał uszczelniający. W przypadku zastosowania izolacji mineralnej (zaprawy cementowo-polimerowej) w pierwszą warstwę wtapiamy taśmę uszczelniającą na dylatacjach, obróbkach blacharskich i wzdłuż cokołów. Po wyschnięciu pierwszej warstwy nanosimy kolejną.

Na warstwę izolacji możemy już przyklejać płytki za pomocą kleju o dużej elastyczności. Płytki kleimy nakładając klej zarówno na podłoże jak i na płytki, co zapobiega gromadzeniu się wody w pustych miejscach, która zamarzając zimą odrywa okładzinę. Odstępy miedzy płytkami muszą mieć min. 5 mm i zostać wypełnione fugami elastycznymi. Połączenie płytek z cokołem oraz obróbką blacharską należy wykonać za pomocą elastycznych uszczelniaczy poliuretanowych.

Izolacja tarasu / Opis warstw:

 1. płyta konstrukcyjna
 2. warstwa paroizolacja (folia paroizolacyjna, papa paroizolacyjna, masa bitumiczna)
 3. izolacja termiczna (styropian, styrodur lub twarda wełna mineralna)
 4. warstwa przekładkowa – poślizgowa (folia budowlana)
 5. pianka dylatacyjna rozdzielająca wylewkę od ściany budynku (styropian)
 6. warstwa dociskowa – spadkowa 1-2 %
 7. izolacja wodoszczelna (1 warstwa zaprawy uszczelniającej SikaLastic 152 z wtopioną taśmą izolacyjną np. Sika SealTape F na połączeniu ściany z posadzką oraz przy obróbce blacharskiej))
 8. izolacja wodoszczelna (2 warstwa zaprawy uszczelniającej SikaLastic 152)
 9. klej wysokoelastyczny S1 lub C2 (np. Sika Ceram 205 nakładany metodą kombinowaną na podłoże oraz płytki)
 10. płytki ceramiczne i fuga mineralna elastyczna
 11. elastyczne uszczelnienie płytek ze ścianą oraz obróbką  SIKAFLEX 11FC