Sika Repair 20F, zaprawa naprawcza

117,47  Brutto

Zaprawa PCC do reprofilowania i wyrównywania powierzchni betonowych oraz do napraw powierzchniowych konstrukcji betonowych i żelbetowych narażonych na obciążenia atmosferyczne, oraz obciążenia wodą. Sika Repair 20 F dostosowany jest do nanoszenia bez użycia warstwy sczepnej.

Grubość warstwy: 5-20 mm
Opakowanie: 25 kg

Kategoria: Tag:

Opis

Sika Repair 20F

Sika Repair 20F modyfikowana zaprawa typu PCC do reprofilowania i wyrównywania powierzchni betonowych

Zastosowanie

Do napraw powierzchniowych konstrukcji betonowych i żelbetowych narażonych na obciążenia atmosferyczne, oraz obciążenia wodą, w szczególności w obiektach:

 • Hydrotechnicznych
 • Komunikacyjnych
 • Oczyszczalni ścieków i kanalizacji
 • Górniczych
 • Narażonych na zwiększoną agresję siarczanową

 

W systemie naprawczym Sika Repair F materiał można stosować jako:

 • Zaprawę wypełniającą drobne ubytki w betonie (5÷20 mm)
 • Warstwę wyrównawczą lub wyprawę powierzchniową przy znacznych nierównościach i chropowatościach podłoża (rzędu 5÷10 mm) powstałych np. w wyniku powierzchniowego kucia mechanicznego lub hydrodynamicznego

 

Sika Repair 20F dostosowany jest do nanoszenia bez użycia warstwy sczepnej. W szczególnych przypadkach warstwa sczepna może okazać się jednak technologicznie niezbędna, jak np.:

 • Na powierzchniach o małej chropowatości
 • W pozycji przewieszonej i sufitowej
 • Przy obciążeniach dynamicznych, jak wibracje, przejazd pojazdów, szoki termiczne itp.
 • Jako warstwę sczepną należy wtedy stosować Sika Repair 10F

 

Charakterystyka

Jednoskładnikowa zaprawa typu PCC (na bazie cementu modyfikowana polimerem) z dodatkiem mikrokrzemionki, zbrojona włóknami syntetycznymi. Służy do ręcznego reprofilowania i wyrównywania chropowatych powierzchni betonowych.

 • Łatwość przygotowania i nanoszenia
 • Dobra przyczepność bez użycia warstwy sczepnej
 • Łatwość uzyskania idealnej kosmetyki powierzchni
 • Kompensacja wczesnego skurczu dzięki dodatkowi włókien syntetycznych
 • Dobre cechy wytrzymałościowe, wodoszczelność oraz mrozoodporność
 • Produkt o wysokiej odporności na korozję siarczanową
 • Podwyższona odporność na penetrację przez wodę i chlorki
 • Materiał nietoksyczny

 

JAKOŚĆ PODŁOŻA / PRZYGOTOWANIE WSTĘPNE

Podłoże musi być mocne, czyste, bez zatłuszczeń, smarów, kałuż i zastoin wody, luźnych, niezwiązanych cząstek, starych powłok i innych zanieczyszczeń wpływających na przyczepność. Należy usunąć uszkodzony, skorodowany beton, aż do osiągnięcia zdrowego podłoża. Najlepsze efekty zapewnia
piaskowanie lub wysokociśnieniowe czyszczenie hydrodynamiczne. Przed aplikacją beton należy
zwilżyć wodą aż do nasycenia powierzchni. Podłoże powinno być matowo-wilgotne. Podłoża porowate i
przesuszone zaleca się moczyć wodą przez 1 dzień przed aplikacją.

MIESZANIE
Do przygotowanego wcześniej mieszalnika wlać odmierzoną ilość wody. Rozpocząć mieszanie wsypując w sposób ciągły proszek Sika® Repair-20 F. Po wsypaniu całej ilości mieszać jeszcze przez co najmniej 3 minuty, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Do mieszania należy stosować wolnoobrotowe (maks.
500 obr./min.) mieszadło elektryczne.

APLIKACJA
Sika® Repair-20 F może być stosowana ręcznie przy użyciu tradycyjnych technik. Przed naniesieniem zaprawy podłoże powinno być wstępnie zwilżone do stanu matowo-wilgotnego. Nadmiar wody należy usunąć. Jeżeli stosowana jest warstwa sczepna nanieść Sika® Repair-10 F na przygotowane podłoże sztywnym pędzlem dokładnie wcierając ją w powierzchnię, wyprowadzając ją również poza krawędzie rozkucia. Zaprawę naprawczą Sika® Repair-20 F nanosić na świeżą warstwę sczepną metodą „mokre na mokre” za pomocą kielni lub pacy na odpowiednią grubość. Nanoszoną warstwę mocno docisnąć do podłoża, a następnie usunąć narzędzie ruchem „ścinającym” w bok. Jeśli stosowanie warstwy sczepnej nie jest konieczne, zaprawę Sika® Repair-20 F układać w ten sam sposób na matowo-wilgotnym podłożu betonowym. Nie zacierać „siłowo” powierzchni świeżo ułożonego materiału. Dopuszcza się jej delikatne zagładzenie za pomocą wilgotnych pac gąbkowych lub filcowych po wstępnym „ściągnięciu” zaprawy.

Kolor: Szary proszek

Opakowanie: Worki 25 kg


Karta techniczna: Sika-Repair-20F


Informacje dodatkowe

Waga 25 kg

Może spodoba się również…