Sika Repair 30F, szpachlówka PCC

127,00  Brutto

Szpachlówka uszczelniająca do wyrównywania powierzchni betonowych przeznaczona do napraw powierzchniowych konstrukcji betonowych i żelbetowych narażonych na obciążenia atmosferyczne, oraz obciążenia wodą.

 

Opakowanie: 25 kg

Kategoria: Tag:

Opis

Sika Repair 30F

Sika Repair 30F Szpachlówka uszczelniająca PCC do wyrównywania powierzchni betonowych

 

Zastosowanie

Do napraw powierzchniowych konstrukcji betonowych i żelbetowych narażonych na obciążenia atmosferyczne, oraz obciążenia wodą, w szczególności w obiektach:

 • Hydrotechnicznych
 • Komunikacyjnych
 • Oczyszczalni ścieków i kanalizacji
 • Zbiornikach
 • Basenach
 • Górniczych
 • Narażonych na zwiększoną agresję siarczanową

W systemie naprawczym Sika Repair F materiał służy do wyrównywania i zagładzania całości naprawianej powierzchni, stanowiąc zarazem idealny podkład, jeśli przewidziane są dodatkowe powłoki ochronne. W zależności od chropowatości powierzchni i przewidzianej technologii wykonania materiał można nanosić: natryskiem lub ręcznie techniką szpachlowania.

Charakterystyka

Jednoskładnikowa zaprawa typu PCC/SPCC ( na bazie cementu, modyfikowana polimerem) z dodatkiem mikrokrzemionki. Służy do szpachlowania powierzchni betonowych techniką ręczną lub natryskową.

 • Łatwość przygotowania i nanoszenia
 • Dobra przyczepność do betonu
 • Łatwość uzyskania idealnej kosmetyki powierzchni
 • Dobre cechy wytrzymałościowe, wodoszczelność i mrozoodporność
 • Produkt o wysokiej odporności na korozję siarczanową
 • Podwyższona odporność na penetrację przez wodę i chlorki
 • Materiał nietoksyczny

MIESZANIE
Do przygotowanego wcześniej mieszalnika wlać odmierzoną ilość wody. Rozpocząć mieszanie wsypując w sposób ciągły proszek Sika® Repair-30 F. Po wsypaniu całej ilości mieszać jeszcze przez co najmniej 3 minuty, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Do mieszania należy stosować wolnoobrotowe (maks.
500 obr./min.) mieszadło elektryczne.

APLIKACJA
Przed naniesieniem zaprawy podłoże powinno być wstępnie zwilżone do stanu matowo-wilgotnego. Nadmiar wody należy usunąć.
Nanoszenie natryskiem:
Materiał dostosowany jest do natryskiwania typowymi zestawami do natrysku szpachlówek (np. Aliva Hopper- Gun, Putzmeister Sprayboy, itp.).
Szpachlowanie ręczne:
Nanosić Sika® Repair-30 F za pomocą gładkiej lub ząbkowanej pacy stalowej (zęby pacy o wysokości min. 2 razy większej od wymaganej grubości warstwy) wcierając szpachlówkę w podłoże ruchami krzyżowymi lub wachlarzowymi, a następnie zagładzić na równo szpachlą gładką.
Po wstępnym „ściąnięciu” szpachlówki należy ją zagładzić przy pomocy wilgotnych (nie mokrych!) gąbek ruchami kołowymi aż do uzyskania faktury papieru ściernego. Nie zacierać „siłowo”.

Kolor: Szary proszek

Opakowanie: Worki 25 kg


Karta techniczna: Sika-Repair-30F


 

Informacje dodatkowe

Waga 25 kg