Nafufill KM 250 PL – zaprawa naprawcza typu PCC/SPCC

83,00  Brutto

Nafufill KM 250 PL

Niepalna, zbrojona włóknami zaprawa naprawcza typu PCC/SPCC do napraw elementów betonowych obciążonych statycznie lub dynamicznie

Opakowanie: 25 kg

Brak w magazynie

Kategoria:

Opis

Nafufill KM 250 PL

Niepalna, zbrojona włóknami zaprawa naprawcza typu PCC/SPCC do napraw elementów betonowych obciążonych statycznie lub dynamicznie

Właściwości produktu
 Jednoskładnikowa, do aplikacji ręcznej i metodą natrysku na mokro,
 Współpracująca statycznie,
 Wysoka odporność na karbonatyzację,
 Odporna na sole odladzające, szczelna na chlorki,
 Niepalna, klasa A1 zgodnie z PN-EN 13501-1,
 Klasa R4 zgodnie z PN-EN 1504-3.

Zakres zastosowania
 Beton zastępczy zgodnie z ZTV-ING część 3, dział 4, Naprawa konstrukcji w zakresie SPCC i PCC II – do napraw powierzchni obciążonych dynamicznie lub statycznie
 SPCC / PCC – beton zastępczy zgodnie z ZTV-W LB 219 do napraw budowli hydrotechnicznych,
zastosowanie w klasach ekspozycji XC 1÷4, XF 1÷4, XW 1÷2, XD 1÷3, XS 1÷3, XM 1 i XA 1÷2,
 SPCC / PCC – beton zastępczy zgodnie z DafStb – wytyczne naprawy betonu, dopuszczony dla klas obciążenia M2 oraz M3,
 Zaprawa naprawcza i zaprawa anodowa zgodnie z EN 12696 Zasady Naprawy: „Antykorozyjna ochrona katodowa stali w betonie” (również powierzchnie poziome),
 w połączeniu z MC-Additiv W dopuszczona jako zaprawa remontowa do naprawy elementów konstrukcji betonowych obiektów służących do składowania, rozlewania i przeładunku substancji zagrażających wodom gruntowym (WHG).
 Certyfikowany i sklasyfikowany wg PN-EN 1504-3 dla zasady 3, 4 i 7 i metody 3.1, 3.3, 4.4, 7.1 i 7.2.

Aplikacja
Przygotowanie podłoża
Patrz karta techniczna: „Ogólne wskazówki dotyczące obróbki zapraw gruboziarnistych i betonu zastępczego”.
Warstwa sczepna
W przypadku obróbki ręcznej należy zastosować warstwę sczepną z materiału Nafufill KMH. Patrz informacja „Ogólne wskazówki dotyczące obróbki zapraw gruboziarnistych”.

Mieszanie
Nafufill KM 250 PL należy wsypać do pojemnika z wcześniej prawidłowo odmierzoną ilością wody, następnie mieszać, aż do uzyskania homogenicznej, jednorodnej masy, bez zbryleń.
Optymalne urządzenia do przygotowania gotowej do aplikacji zaprawy to mieszarka z wymuszonym mieszaniem materiału (nie betoniarka) lub podwójne mieszadła przeciwbieżne. Niedopuszczalne jest mieszanie ręczne lub w częściowych proporcjach. Czas mieszania wynosi ok. 5 minut.

Proporcje mieszania
Patrz tabela: „właściwości techniczne”.
Do wymieszania 25 kg opakowania Nafufill KM 250 PL należy użyć ok. 3,75 do 4,00 litra wody.
Nafufill KM 250 PL jest zaprawą na bazie cementu i dlatego mogą pojawić się nieznaczne wahania w zapotrzebowaniu na wodę.

Nakładanie
Nafufill KM 250 PL można nakładać ręcznie lub metodą natryskową. Aplikacja może przebiegać w jednym lub kilku etapach. W przypadku obróbki metodą natryskową w celu uzyskania najlepszego efektu, należy zastosować pompy ślimakowe. Szczegółowych informacji można zasięgnąć u naszych doradców w zakresie technik natryskowych i znaleźć w naszej broszurze na temat sprzętu

Obróbka powierzchni
Nafufill KM 250 PL po nałożeniu należy wygładzić i zatrzeć za pomocą pacy plastikowej, pacy drewnianej lub pacy gumowej z grubo porowatą gąbką.

Pielęgnacja
Nafufill KM 250 PL należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem na słońcu oraz wietrze. Standardowa pielęgnacja po nałożeniu wynosi 3 dni.

Informacje dodatkowe

Waga 25 kg