Promocja!

Remmers MB 2K polimerowa powłoka wodoszczelna

258,00  Brutto

Poprzednia najniższa cena: 258,00 .

Remmers MB 2K to elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa (FPD). Łączy właściwości elastycznego, mostkującego rysy, mineralnego szlamu uszczelniającego (MDS) (og. świadectwo badań: P5344/081/14 MPA-BS) oraz bitumicznej powłoki grubowarstwowej (PMBC) – raport z badań zgodnie z EN 15814

Zużycie: Co najmniej 1,1 kg/m²/mm grubości suchej warstwy Grubości warstw oraz zużycia przy zastosowaniu jako mostkująca rysy MDS we wnętrzach i na zewnątrz: patrz tabela zużyć w rozdziale „Przykłady zastosowań”.

Opakowanie: 8,3 kg

Opis

Remmers MB 2K (Multi-Baudicht 2K)

Remmers MB 2K to elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa (FPD). Łączy właściwości elastycznego, mostkującego rysy, mineralnego szlamu uszczelniającego (MDS) (og. świadectwo badań: P5344/081/14 MPA-BS) oraz bitumicznej powłoki grubowarstwowej (PMBC) – raport z badań zgodnie z EN 15814

Zakres zastosowania

 • posadzki/ściany wewnętrzne i zewnętrzne
 • Hydroizolacje szybkosprawne
 • Hydroizolacje obiektów nowowznoszonych
 • Jako hydroizolacja pozioma w ścianach i pod nimi
 • Do izolacji wewnętrznej istniejących budowli zgodnie z instrukcją WTA 4-6
 • Wbudowywanie na głębokości > 3 m
 • Do uszczelniania złączy w konstrukcjach z betonu wodonieprzepuszczalnego
 • Uszczelnianie cokołów
 • Uszczelnienia zespolone
 • Jako warstwa sczepna na starych powłokach bitumicznych

Właściwości

 • Sprawdzona zdolność mostkowania rys o szerokości przekraczającej 3 mm! (zgodnie z EN 14891)
 • Szybkie schnięcie i sieciowanie już po 18 godzinach
 • Spełnia wymagania dla PMBC
 • Sprawdzona szczelność wobec radonu
 • Bardzo niska emisja (GEV-EMICODE EC 1Plus)
 • Produkt nie zawiera rozpuszczalników
 • Produkt nie zawiera bitumów
 • Izolacja przeciw wodzie pod ciśnieniem
 • Wysoka wytrzymałość na odrywanie
 • Bardzo dobra przyczepność, w tym na podłożach niemineralnych, takich jak tworzywa sztuczne, metale itp.
 • Wysoka elastyczność, rozszerzalność i zdolność mostkowania rys
 • Możliwość wykonywania okładzin już po 4 godzinach od aplikacji.
 • Odporność na promieniowanie UV
 • Odporność na mróz i sole rozmrażające
 • Powłoka zdatna do malowania i tynkowania
 • Materiał nadaje się do nakładania pędzlem, wałkiem, pacą i urządzaniami natryskowymi

Wymagania wobec podłoża
Podłoże musi być równe, nośne, suche, czyste, wolne od kurzu, oleju, smaru i środków antyadhezyjnych.
Podłożom niemineralnym należy nadać szorstkość.
Chłonne podłoża mineralne, nie beton samozagęszczalny (SCC), mogą być matowo wilgotne.

Przygotowania
Wystające wypełnienia spoin i resztki zapraw należy usunąć.
Narożniki i krawędzie należy zaokrąglić lub sfazować.
W przypadku faset należy zatopić w materiale taśmy VF i zaokrąglić na < 20 mm.
Alternatywnie wykonać fasetę uszczelniającą z odpowiedniej zaprawy.
Zagłębienia > 5 mm, wypełnić odpowiednią szpachlówką lub MB 2K z mieszanką Selectmix RMS , proporcja mieszania od 1 : 1 do 1 : 3.
Rury z tworzywa sztucznego przetrzeć papierem ściernym. Rury metalowe oczyścić, ewentualnie przeszlifować.
W razie potrzeby wykonać zabezpieczenie przed wilgocią podciąganą od podłoża.
Podłoża mineralne należy zagruntować preparatem Kiesol MB
Jako warstwę sczepną, a także aby zapobiec powstawaniu pęcherzy, na powierzchnię nakłada się szpachlówkę drapaną z MB 2K w ilości ok. 500 g/m².

Pojemnik kombi
Płynny składnik (komp. A) wymieszać za pomocą odpowiedniego narzędzia.
Rozluźniony składnik proszkowy (komp. B) dodać w całości do składnika płynnego.
Mieszać przez ok. 1 minutę, przerwać i pozwolić, by wmieszane powietrze wydostało się z masy.
Zgarnąć resztki proszku znajdujące się na brzegach pojemnika.
Kontynuować mieszanie przez około 2 minuty.
Mieszadło przez cały czas powinno pozostawać na dnie pojemnika.

Warunki stosowania
Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C

Jako izolacja na powierzchniach pionowych

Materiał nakładać na przygotowane podłoże w dwóch warstwach.

Jako izolacja na powierzchniach poziomych

Materiał nakładać na przygotowane podłoże w dwóch warstwach.

Po wyschnięciu hydroizolacji, przed wykonaniem jastrychu układa się dwie warstwy folii polietylenowej.

Przy wykonywaniu hydroizolacji w strefach krawędziowych uszczelnienie wykonuje się do wysokości górnej krawędzi gotowej posadzki względnie doprowadza do poziomej izolacji w ścianie

Hydroizolacja pozioma w ścianach i pod nimi

Materiał nakładać na przygotowane podłoże w dwóch warstwach.

Detale złączy / spoiny elementów budowli

Spoiny narożne i przyłączeniowe oraz łączenie z elementami pionowymi (np. okna na poziomie gruntu, drzwi itp.) należy uszczelnić za pomocą systemu taśm do spoin VF.

Taśmę uszczelniającą należy wtopić w świeżą warstwę kontaktową.

Przejścia

W1-E: Przejścia rur należy uszczelnić, układając fasetę dookoła rury.

W2.1-E: Przejścia rur wykonywane w systemie specjalnych kołnierzy klejonych lub w układzie kołnierz stały/kołnierz ruchomy należy połączyć z hydroizolacją, alterenatywnie zastosować Remmers Rohrflansch.

Tynk cokołowy

VA1_M_219

VA1_M_218

Przed nałożeniem tynku na ostatnią warstwę hydroizolacji należy nałożyć dodatkową warsstwę materiału i świeże na świeże nanieść pełnokryjącą obrzutkę SP Prep.

Warstwę zbrojoną można wykonać bez nakładania dodatkowej warstwy MB 2K/obrzutki, po około 4 godzinach.

W przypadku faset należy zatopić w materiale taśmy VF i zaokrąglić na < 20 mm.

Taśmę uszczelniającą należy wtopić w świeżą warstwę kontaktową.

Nakładanie kolejnych warstw i okładzin

Po ok. 4 godzinach można rozpocząć nakładanie kolejnych warstw lub układanie zapraw klejowych, szpachlowych lub zbrojących.

Nakładanie powłok

Bezpośrednie pokrywanie farbami dyspersyjnymi o dużej zawartości spoiwa.

Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

 

Karta techniczna Remmrs MB 2K: LINK

Informacje dodatkowe

Waga 15 kg

Może spodoba się również…